Het OCMW bestuur van de gemeente Zuienkerke werft volgende personeelslid (m/v) aan :


een deeltijdse (12/38) tijdelijke poetshulp (M/V)

(technisch beambte niveau E1)


De technisch beambte poetshulp (M/V) zal tewerkgesteld worden bij zorgbehoevende personen thuis in Zuienkerke en in de deelgemeentes. Het betreft een vervangings contract voor minimum 8 weken met kans op verlenging. Onmiddelllijke indiensttreding.

Aanwervingsvoorwaarden:

Geen diplomavereisten.

Beschikken over eigen vervoer.

Geschikt bevonden worden bij een selectieprocedure.

Vereiste vaardigheden: zelfstandig, net en ordelijk kunnen werken, kennis van poetsmethodes en -producten, sociaal vaardig en discreet zijn, stiptheid en klantvriendelijkheid.

Wedde :

de bezoldiging gebeurt in de weddeschaal E1. De minimum bruto geïndexeerde jaarwedde in E niveau bedraagt 22.172,52 euro voor een voltijdse betrekking. Bovendien bieden wij je maaltijdcheques en een kilometervergoeding.

De kandidatuurstelling gebeurt aan de hand van een door het OCMW beschikbaar gesteld CV-formulier en dient ten laatste op maandag 17 december 2018 toe te komen of tegen ontvangstbewijs te worden afgegeven bij het OCMW t.a.v. de OCMW voorzitter Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke of via mail t.a.v. inez.goderis@ocmw-zuienkerke.be .

Aan de kandidaat die geschikt wordt bevonden zal een uittreksel uit het strafregister worden opgevraagd. Verdere inlichtingen en CV-formulier kunnen bekomen worden bij de directeur sociaal beleid (tel. 050/42 79 98) of via e-mail inez.goderis@ocmw-2uienkerke.be