Volgende aanvrager(s)Dumarey KathleenHeeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingenKort omschreven gaat het over het “plaatsen van een overkapping”.De aanvraag heeft als adres(sen):Hoeksam 23, 8377 Nieuwmunster (Zuienkerke),

Kadastraal bekend: Afdeling 5 (NIEUWMUNSTER) , sectie A, nr 0439 CDe overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. Hierbij kan u terecht voor meer info.De aanvraag ligt van 13 september 2018 tot en met 12 oktober 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 ZuienkerkeGedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst voor Omgevingsvergunningen.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer informatie kan u terecht bijGemeentelijk contactpunt

e-mail gemeente: omgeving@zuienkerke.be

tel: 050/43.20.54