elicio01

 

Elicio nv heeft bij de provincie West-Vlaanderen een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het bouwen en exploiteren van twee windturbines ter hoogte van de grens tussen Zuienkerke en Brugge.

 

ln deze aanvraag zit onder meer een geluidstudie, slagschaduwstudie, visualisatiestudie en natuurtoets vervat. De windturbínes hebben elk een maximaal vermogen van 3 MW, een rotordiameter van max. 122 meter en een tiphoogte van max. 182 meter. Ze worden uitgerust met een bliksemafleider en een ijsdetectiesysteem.

 

De gemeentebesturen van Zuienkerke en Brugge organiseren van 7 december 2018 tot en met 5 januari 2019 een openbaar onderzoek over deze vergunningsaanvraag. Tijdens het openbaar onderzoek kunt u het aanvraagdossier inkijken bij de gemeente en kan iedereen zijn standpunten, opmerkingen en bezwaren indienen.

 

U ontvangt hierover meer informatie van het gemeentebestuur. Elicio is op woensdag 19 december 2018 aanwezig in het gemeentehuis van Zuienkerke. We dit wenst, kan tussen 14u en 16u30 langskomen voor meer uitleg over het project in het algemeen en de slagschaduwstudie en geluidstudie in het bijzonder.

 

Mogen wij vragen dat u op tine.roels@elicio.be laat weten wanneer u langs komt, zodat wij voor iedereen voldoende tijd kunnen voorzien? Vanzelfsprekend kunt u ook op andere momenten met uw vragen bij ons terecht. Dit kan telefonisch op 0468 11 67 52 of via mail naar: tine.roels@elicio.be.