BejaardenwoningenHet OCMW Zuienkerke beschikt over vier bejaardenwoningen. Deze zijn gelegen in de Meetkerkestraat en worden prioritair verhuurd aan bejaarden. Het toekennen van deze woningen behoort tot de bevoegdheid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.Overeenkomst met 'Het Lindenhof'

Het OCMW Zuienkerke heeft een samenwerkingsovereenkomst met de sociale huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof. In bepaalde omstandigheden komen inwoners van Groot-Zuienkerke prioritair in aanmerking voor een toekenning van een sociale woning in Zuienkerke.

De sociale dienst kan je helpen met het invullen van de nodige aanvraagformulieren voor het bekomen van een sociale woning.

Het Lindenhof beschikt over een eigen website. U kan de site vinden onder www.lindenhof-wonen.be. Op deze site vindt u steeds de meest actuele gegevens en documenten. Zo vindt u hier het inschrijvingsformulier huur, koopwoningen, …  die u makkelijk kan downloaden en afdrukken. woonproblemen

Woon- en huurproblemen

De sociale dienst kan je helpen bij problemen met huurachterstal, betwistingen enz. Wij kunnen je eventueel ook doorverwijzen naar meer gespecialiseerde juridische diensten voor advies en bijstand.

NoodwoningVoor personen die onverwacht met een dringende vraag om huisvesting geconfronteerd worden (bv. bij brand, uithuiszetting,...) kan het OCMW een noodwoning ter beschikking stellen voor maximum 3 maanden. De Raad kan eventueel beslissen om die termijn te verlengen. De bewoners voor de noodwoning betalen geen huur, maar wel een verblijfsvergoeding per dag.