Op donderdag 3 januari 2019 werd in de raadszaal van het gemeentehuis van Zuienkerke, de nieuwe gemeenteraad geinstalleerd.

 

Er werd nota genomen van de aanstelling van Alain De Vlieghe tot burgemeester, bij ministerieel besluit van 13 december 2018.

 

De installatie van de gemeenteraadsleden gebeurde in de handen van de uittredende voorzitter van de gemeenteraad: Nicole Van den Bossche. Alle kandidaten werden voorgedragen door de Lijst Burgemeester.

 
gemeenteraad jan 01
Jacques Demeyere

 

gemeenteraad jan 03

Wim Cools

 

gemeenteraad jan 04

Annelies Dewulf

 

gemeenteraad jan 05
Geert Quintens

 

gemeenteraad jan 06

Christine Jonckheere

 

gemeenteraad jan 07

Noël Delaere

 

gemeenteraad jan 08

Eddy Goethals

 

gemeenteraad jan 09

Emmy Lagast

 

gemeenteraad jan 10

Sarah Slembrouck

 

gemeenteraad jan 11

Sylvia Vanhoorenweder

 

Door de gemeenteraad werd aan Geert Quintens gevraagd om het voorzitterschap van de gemeenteraad op zich te nemen, waarna de wisseling van voorzitter van de gemeenteraad werd doorgevoerd.

Er werden 2 schepenen verkozen, die de eed aflegden in de handen van de burgemeester.

 

gemeenteraad jan 12

Jacques Demeyere: eerste schepen

 

gemeenteraad jan 13

Annelies Dewulf: tweede schepen

 

Ook werden 2 gemeenteraadsleden verkozen om de burgemeester bij te staan in de politieraad. Dit werden Eddy Goethals en Christine Jonckheere, elk met 5 stemmen. Er was één ongeldige stem.

 

De installatievergadering kon rekenen op een ruime publieke belangstelling, en werd gevolgd door de eerste vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Deze raad werd voorgezeten door Geert Quintens, tevens voorzitter van de gemeenteraad.

gemeenteraad jan 02

 

Als eerste agendapunt was de verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

gemeenteraad jan 14Wim Cools legt de eed af als voorzitter van het bijzonder comité en is van rechtswege ook lid van het schepencollege.

 

gemeenteraad jan 15

Vervolgens werden de 6 leden van het bijzonder comité voorgedragen: hier Ludwig Verbeke

 

gemeenteraad jan 16

Veronique Kerckhove

 

gemeenteraad jan 17

Noël Delaere

 

gemeenteraad jan 18

Walter Demeyere

 

gemeenteraad jan 19

Jeannine Samijn

 

gemeenteraad jan 20

Nicole Van den Bossche

 

Voorzitter Quintens wenste alle raadsleden succes in hun nieuwe opdracht en sloot de installatie vergadering af.