nwj receptie 05

 

Toespraak van burgemeester Alain De Vlieghe

 

Beste mensen. Ik ben fier en blij dat ik jullie hier weer mag begroeten en toespreken, een wens die ik heb aangehaald in mijn toespraak van verleden jaar.

 

2018 was een woelig jaar met wereldwijd sociale onrust, natuurrampen ,stakingen maar ook wel met positieve dingen. Hierbij een paar items die het nieuws hebben gedomineerd. Theresa May en de Brexit, de gele hesjes, de verschrikkelijke humanitaire ramp in Jemen, de warmste zomer sedert de metingen van 1833 met als gevolg de extreme droogte, de enorme bosbranden in Californië, Griekenland en Portugal en hevige overstromingen onder andere bij onze buren in Frankrijk. Dat zijn allemaal zaken die een gevolg zijn van de klimaatverandering. Maar veel verandering om de opwarming van de aarde te stagneren zit er volgens de resultaten van de klimaattop in Polen niet in.

 

Positief: de 17 miljoen euro opbrengst van de warmste week. Op sportief gebied was het een top jaar. Zoals de bronzen medaille van onze Rode Duivels in het WK, de eerste wereldtitel van de Red Lions in het veldhockey. De eerste gouden medaille van turnster Nina Derwael en Koen Naert; minder goed nieuws is de voetbalfraude, Daarnaast was er het huwelijk van Prins Harry, de Marrakesh coalitie, Michel 1 en 2,de regering van de lopende zaken en de vele herdenkingen naar aanleiding van het 100 jaar geleden van het einde van de Eerste Wereldoorlog.

 

nwj receptie 01 

Maar nu op Zuienkerks niveau. Op 22 september hadden we de evocatie van de bevrijding van Zuienkerke. Met meer dan 80 figuranten waarvan ook de kinderen van de school, die vragen om het nog eens te doen, was het niettegenstaande het slechte weer een prachtige voorstelling. Bedankt aan alle medewerkers.

 

ln Nieuwmunster waren er schitterende activiteiten rond het thema dorp in de kijker. ln het kader daarvan werd er een historisch boek over 1000 jaar Nieuwmunster "Dorp in het oudland" uitgegeven. Het boek is geschreven door historicus Robert Boterberghe. lk kan je nu al zeggen dat Robert volop bezig is met een boek over de geschiedenis van Houtave.

 

ln het voorjaar was er de opening van een nieuwe wandelroute "het Hazenpad" . Het is een bewegwijzerde wandelroute van 13 km met startplaats in Meetkerke. We hebben op onze gemeente ook 5 AED toestellen geplaatst. Daarom werd er een infosessie rond het gebruik van deze toestellen georganiseerd. Door deze initiatieven zullen we binnenkort het label krijgen van "hartveilige gemeente". Het Ís de bedoeling dat we dit jaar nog een infoavond organiseren.

 nwj receptie 02

 

Op 25 mei was er de officiële opening van het zorghotel op het domein Polderwind. In het 4 sterrenhotel kan iedereen terecht maar de meeste kamers zijn ingericht voor mindervalide gasten. Het domein is eigendom van het Rode Kruis Vlaanderen. Het is een meerwaarde voor Zuienkerke.

 

De cultuurraad heeft verleden jaar een uitstap georganiseerd voor een bezoek aan Bokrijk meer bepaald een bezoek aan de restauratiewerken van de schuur die afkomstig is van Zuienkerke namelijk Groot Schoeringe. De werken waren nog volop bezig maar tegen het voorjaar zal de schuur volledig gerestaureerd zijn. Dit jaar, het jaar van Breughel, zijn er in en rond de schuur Breughel feesten en daarom zal de cultuurraad nog eens afreizen naar Bokrijk, dit gaat door op 13 juli.

 

Het hoogtepunt in 2018 waren natuurlijk de gemeenteraads-en provincieraadsverkiezingen op 14 oktober. Een spannende en intensieve tijd voor de politiekers . ln Zuienkerke lag dat anders, we hebben wel de nodige voorbereidingen gedaan maar aangezien er geen andere lijst opkwam zijn er dus geen gemeenteraadsverkiezingen geweest, enig in Vlaanderen. Zuienkerke en ik zelf hebben nog nooit zoveel in de belangstelling gestaan. Vanuit de bevolking waren er wel wat reacties zoals: zo weten we nu niet hoe ieder kandidaat heeft gescoord, het is slecht voor de democratie als er geen oppositie is en jullie zijn wel gemakkelijk weer aan het bewind gekomen. lk kan de reactie van de mensen enigszins begrijpen maar dat is iets die we zelf níet in handen hadden. Één van de grote reden dat er geen verkiezingen geweest zijn is de tevredenheid van de bevolking over het beleid, heel veel mensen hebben mij gezegd, doe maar verder zoals jullie bezig zijn, we kunnen ons niet verbeteren.

 nwj receptie 03

 

Wel beste mensen, jullie hebben een programma in jullie bus gekregen wat we allemaal willen realiseren de komende 6 jaar. We zullen proberen zoveel mogelijk daarvan waar te maken. We gaan dat doen met een gedeeltelijk vernieuwde ploeg. We hebben 3 nieuwe gezichten in onze sterke ploeg. Er zijn dus 3 kandidaten gestopt nl. Nicole Van den Bossche, Brigitte Bonte en Annie Dumon. Bij deze wil ik dan ook in naam van de volledige ploeg deze 3 dames bedanken voor hun inzet en positieve inbreng in het beleid.

 

Met het gegeven dat er in iedere gemeente een schepen wegvalt en zonder verkiezingsuitslag was het niet zo evident om de verdeling van de mandaten te doen.

 

Ik zelf blijf burgemeester voor zes jaar met als bevoegdheden: algemeen beleid, burgerlijke stand, politie en veiligheid, brandweer, begraafplaatsen, cultuur, mobiliteit en verkeer, bib, patrimoniumbeheer gebouwen, feesten en ontvangsten en kerkfabriek Nieuwmunster.

 

Eerste schepen voor 6 jaar is Jacques Demeyere verantwoordelijk voor financiën, Iandbouw en milieu, toerisme, ruimtelijke ordening, economie, energie en nutsvoorzieningen, huisvesting en kerkfabriek Houtave.

 

Tweede schepen voor 6 jaar is Annelies Dewulf bevoegd voor jeugd, senioren , gezin, onderwijs, sport, informatica en kerkfabriek Meetkerke.

 

Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst die tevens in het college zal zetelen is Wim Cools voor 3 jaar met als bevoegdheden personeel, patrimoniumbeheer wegen en riolering, technische dienst, informatie en public relations, poldermagazien, volksgezondheid, tewerkstelling, emancipatiebeleid, sociale economie, ontwikkelingssamenwerking en kerkfabriek Zuienkerke. De volgende 3 jaar za! Noël Delaere de fakkel overnemen van Wim maar het is de bedoeling om de schepenbevoegdheden dan te herschikken.

 nwj receptie 04

 

De gemeenteraad zal bestaan uit de volgende mensen: de voornoemde schepenen, Christine Jonckheere, Eddy Goethals, Geert Quintens die tevens voorzitter van de gemeenteraad zal zijn. Er zijn ook drie nieuwe gezichten in de gemeenteraad nl. Emmy Lagast, Sarah Slembrouck en Sylvia Vanhoorenweder.

 

Bij deze wil ik toch kort onze nieuwe dames voorstellen. Emmy Lagast, is reeds 6 jaar OCMW raadslid geweest. Gehuwd met Franky Danneels en moeder van 3 kinderen. Is orthopedagoge van opleiding en is werkzaam in Domiek Savio te Gits als afdelingshoofd van de afdeling jongeren. Als tweede nieuwkomer Sylvia Vanhoorenweder. Woont in Houtave echtgenote van Stijn Vandermeersch, moeder van 2 dochters. Behaalde een bachelor diploma financiën- en verzekeringswezen en is dan ook werkzaam in de verzekeringssector. Tenslotte onze jongste freule van de ploeg Sarah Slembrouck. Samenwonend met Anthony Declercq. ln 2010 heeft ze samen met vrienden Chiro Zuienkerke opgericht en gedurende 8 jaar leidster geweest. Werkt als leerkracht bij VIVES Brugge voor opleiding verpleegkundige.

 

Als gevolg van het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur, dat een maximale integratie van de Gemeente en het OCMW beoogt, zijn er enkele wijzigingen in ons sociaal beleid. De taken van het Vast Bureau van het OCMW worden overgenomen door het College van Burgemeester en Schepenen met de burgemeester aan het hoofd. De bevoegdheden van de OCMW-Raad worden uitgeoefend door de Gemeenteraad onder leiding van de voorzitter van de Gemeenteraad. De persoonlijke sociale dossÍers worden toevertrouwd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst dat een eigen voorzitter heeft.

 

Beste mensen, nog een vernieuwing: we krijgen nu een ALDI, de naam "secretaris" wordt vervangen door "algemeen directeur".

 

 nwj receptie 07Plaatselijke vereniging: SOS Reptiel

 

Wat zijn nu de zaken die we willen verwezenlijken met onze vernieuwde sterke ploeg.

 

 

Overmorgen (7/1/2019) starten de binnen schilderwerken van de kerk van Meetkerke. Dat zal ongeveer 3 maanden in beslag nemen en direct daarop, begin april wordt de kerk van Zuienkerke aangepakt en volgens de aannemer zal dat ook 3 maand duren.

 

Op 13 december was er de aanbesteding voor de verbouwingswerken aan de gemeenteschool . Als alles meezit zouden we de werken graag starten in mei dit jaar . De werken zullen ongeveer 120 werkdagen in beslag nemen. Tijdens de werken za! de school operationeel blijven maar voor het middageten zullen de kinderen naar de Notelaar uitwijken. Aangezien de school na de schooltijd veel gebruikt wordt door de verengingen zullen we na bespreking met de aannemer zo vlug mogelijk communiceren wanneer de zaal niet meer kan gebruikt worden.

 

In de pastorie van Zuienkerke, die al een tijdje onbewoond was, is er beslist om een kinderopvang te huisvesten. De organisatie Felies zal zorgen voor 2 opgeleide mensen die max 15 kinderen zullen opvangen. De tarieven worden berekend aan de hand van het inkomen van de ouders. De kinderopvang start op maandag 4 maart en krijgt als naam "de droomboom".

 nwj receptie 08
Plaatselijke vereniging: KVLV

 

Op gebied van openbare werken is er in het budget 465000 € voorzien voor wegen en rioolwerken. We zullen het asfalt vernieuwen in de Kerkhofstraat in Houtave en bepaalde betonvakken vernieuwen in de StatiesteenweginZuienkerke. ln de Kapellestraat in Houtave zijn riool-en wegenwerken voorzien. Op het domein Polderwind zal er een fietspad aangelegd worden die een verbinding vormt tussen de Vagevuurwijk door het domein en de Blankenbergse steenweg. Aangezien dit fietspad opgenomen zal worden op het fietsroute netwerkzal er door de diensten van AWV een beveiligde oversteek gemaakt op de Blankenbergse steenweg. De werken zullen starten in mei dit jaar. Op dat zelfde moment zal AWV een beveiligde oversteek voor voetgangers maken ter hoogte van hotel De Butler. We zullen ook een dossier opstarten voor de aanleg van een trage weg die kan gebruikt worden door fietsers en wandelaars van de Vaartstraat naar de Copsweg. Dit traject is nu voorzien als wandelpad en is zelfs opgenomen in de wandelroute "het pudderondje. Aangezien het ook voor een stuk op het grondgebied van Blankenberge Iigt gaan we dat samen moeten bekijken.

 

Op gebied van ruimtelijke orde hebben we het masterplan van Nieuwmunster. We hebben een akkoord gemaakt tussen de gemeente en de eigenaars. Naar aanleiding van de plenaire vergadering waar alle adviserende instanties aanwezig waren moeten er nog een paar kleine aanpassingen gedaan worden. Binnenkort start het openbaar onderzoek van het ruimtelijk uitvoeringsplan gedurende 60 dagen en tijdens dat openbaar onderzoek zullen we nog een bewonersvergadering organiseren. Wat betreft het bouwen van de nieuwe Bommel zullen we dit jaar de procedure starten voor de aanstelling van een ontwerper zodat we kunnen starten met de opmaak van de plannen.

 

 nwj receptie 09

Plaatselijke vereniging: Chiro

 

We zijn ook nog volop bezig met de voorbereidende studies voor het bouwen van sociale huurwoningen. Volgens de overheid moeten we tegen 2025 een 18 tal sociale huurwoningen bouwen. Er is een keuze gemaakt om dat te realiseren in de kern van Zuienkerke. ln samenwerking met de WVI en de sociale huisvestingsmaatschappij het Lindenhof zal er een RUP opgemaakt worden. Wat de uitvoering van de woningen betreft daar zal ik volgende jaar meer over weten te vertellen. De bouw van de OCMW-woning in de Blankenbergse Dijk Zuid wordt voltooid. De nieuwbouw kan als doorgangswoning voor korte periodes verhuurd worden aan mensen in een noodsituatie. De vier huisjes in de Meetkerkestraat worden opgefrist.

 

Sedert een paar weken hebben we in samenwerking met een paar andere gemeenten en de WVI een renovatiecoach in dienst. ledere eerste donderdag van de maand kan men terecht in het gemeentehuis met allerhande vragen over renoveren, isoleren ventileren en allerhande energiebesparende maatregelen bij renovatie. Je krijgt gratis een gedetailleerd advies met een duidelijk stappenplan, vraagt offertes aan en helpt bij de juiste keuze van materialen. 

 

nwj receptie 10

Plaatselijke vereniging: Mehoni

 

Bij renovatie of afbraakwerken wordt men dikwijls geconfronteerd met asbestcement. Wel beste mensen, we hebben een bedrag voorzien in het budget om particulieren de mogelijkheid te geven om het asbestcement op een milieuvriendelijke en gemakkelijke manier te deponeren. ln samenwerking met Ovam zullen we de mogelijkheden verder uitwerken. Jullie gaan geïnformeerd worden via ons Poldermagazien.

 

"Curieuzeneuzen" is een onderzoek naar de luchtkwaliteit in Vlaanderen . Zo'n 20 000 burgers hebben de concentratie van stikstofdioxide in het straat gemeten. Uit het onderzoek is gebleken dat de luchtkwaliteit hier zeer goed is.  Zoals men zegt, de gezonde boerenlucht .

 

Op gebied van personeel hebben we een paar nieuwe gezichten. ln de poetsdienst Lies en Martine, in de technische dienst is onze timmerman Roger op pensioen en sedert een paar weken vervangen door Joeri. Onze wijkagent Alex is sedert 1 aug. op pensioen en is tot op heden vervangen door verschillende politiemensen. Vanaf maart dit jaar krijgen we een vaste wijkagent, nl. Tine Vanruyskensvelde, afkomstig van Zuienkerke.

 

 nwj receptie 11

Plaatselijke vereniging: Spaarkas Boldershof

 

2019 is ook een jaar van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Deze verkiezingen kunnen zeer belangrijk zijn voor het voorbestaan van de kleine gemeenten. lk zal er nier meer over vertellen, er zal nog overvloedig informatie en reclame op jullie afkomen. Beste mensen onze ploeg zal er alles aan doen om er voor te zorgen dat de inwoners zich goed voelen, dat ze hier graag wonen en werken dat alle voorzieningen aanwezig zijn zodat wij, de bevolking en hopelijk ook de overheid er van overtuigd is dat we niet hoeven te fusioneren. Onze financiële toestand is gezond en we zullen de belastingen niet verhogen.

 

We hebben in de voorbije legislatuur zeer goed samen gewerkt met intercommunales, met de Provincie en zeker ook met onze omliggende gemeenten : Brugge Blankenberge en De Haan , waarvoor oprechte dank. We hadden prachtige samenwerkingsakkoorden. We hopen dan ook dat we deze akkoorden met de nieuwe besturen kunnen verderzetten en eventueel nog versterken. Vooraleer we het glas heffen wil ik het college, de gemeenteraad, het OCMW en al het personeel bedanken voor de goede samenwerking. Bedankt aan alle vrijwilligers en verenigingen, speciale dank aan de leden van het Feestcomité voor deze organisatie.

 

 

nwj receptie 12

Plaatselijke vereniging: de bloedgevers

 

Ik wens aan iedereen een zalig, gezond en gelukkig 2019. Laten we klinken op de mooiste gemeente van Vlaanderen met de beste inwoners.

Leve Zuienkerke, leve de Zuienkerkenaars!