Onderzoek de commodo et incommodoDe burgemeester deelt mede aan het publiek dat de gemeenteraad, in zitting van 27 december 2018 besloten heeft voor het dienstjaar 2019 volgende gemeentebelastingen en gemeenteretributies te heffen:AARD BELASTINGEN EN RETRIBUTIES

AANSLAGVOET

Opcentiemen onroerende voorheffing

1133,50

Aanvullende belasting op de personenbelasting

7%

Belasting ophalen huisvuil

- alleenstaande       € 20,00

- gezin/handelszaak     € 40,00

- 2de verblijf       € 40,00

- woning in vakantiepark   € 40,00

- kampeerplaats                   € 10,00

Niet-bebouwde gronden gelegen in een niet-vervallen verkaveling

€ 15/strekkende meter palende aan de straat

of min. € 125/perceel

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de ABEX index  

Niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen

€ 15/strekkende meter palende aan de straat

of min. € 125/perceel

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de ABEX index  

Dansgelegenheden

cat. A: € 250,00

cat. B:.€ 620,00

Te huur stellen van kamers

€ 40,00 /kamer

Tweede verblijven

€ 650,00/tweede verblijf

Kampeerterreinen

€ 40,00/kampeerplaats

Retributie huwelijksplechtigheid op zaterdag, zon- en feestdagen

€ 75,00

Retributie op ophalen van snoeiafval

€ 15,00/beurt

Retributie op ophalen van grof huisvuil

€ 25,00/beurt

Retributie ophalen rolcontainers voor groen- en tuinafval

€ 5 per ophaalbeurt voor een container van 240 liter

€ 7 per ophaalbeurt voor een container van 360 liter

Retributie gebruik hakselaar

€ 25 voor het 1ste kwartier en alle volgende kwartieren € 10

Retributie voor afschriften van bestuursdocumenten

€   0,05/bladzijde vanaf 20 kopies

Retributie voor het verstrekken van schriftelijke vastgoedinformatie.

€ 25,00/aanvraag

Retributie omgevingsvergunningsaanvragen

50 € per aanvraag  

Retributie deelname activiteiten van speelpleinwerking, sportdienst en jeugddienst

Speelpleinwerking

Dagactiviteit : 2,00 € tot 7,00 € per dag

Daguitstappen : 1,00 € tot 20,00 € per dag

Meerdaagse activiteit : 5,00 € tot 50 €

Activiteiten georganiseerd door sportdienst en jeugddienst :

Dagactiviteit : 1,00 € tot 30,00 c

Meerdaagse activiteit van 2,50 € tot 75 €Retributie huisvuilzakken

Rol bruine huisvuilzakken 75 liter 20 €

Rol bruine huisvuilzakken 40 liter 12 €

Rol groene bedrijfsafvalzakken 20 €

Rol pmd zakken 5 €

   Het dossier, met alle inlichtingen betreffende het ontwerp, ligt van heden af en alle werkdagen van 9 tot 12 uur in de voormiddag op het gemeentehuis ter inzage.

Mogelijke bezwaren moeten aan het College voorgelegd worden, hetzij schriftelijk voor 31 januari 2019 aanstaande, hetzij mondeling op laatst gemelde datum.


Op bevel:

De algemeen directeur                                                     De burgemeester   

F. Goethals                                                                         A. De Vlieghe

 

 

Publicatiedatum : 15 januari 2019