plan zuik

 

De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening bestaat uit deskundigen die voeling hebben met de ruimtelijke ontwikkeling van Zuienkerke of beschikken over een aantoonbare kennis van ruimtelijke problematieken en methodieken (op het vlak van wonen, mobiliteit, stedenbouw, ruimtelijke of landschapsplanning, architectuur, erfgoed, inspraak en participatie, sport en recreatie, onderwijs,...).

Bij aanvang van de nieuwe legislatuur 2019-2024 dient de GECORO opnieuw samengesteld te worden. Interesse? Stel jezelf dan kandidaat door vóór 30 april 2019 te mailen naar marc.maenhout@zuienkerke.be met vermelding 'GECORO 2019-2026 / kandidatuur' en een kopie van je diploma('s) en korte motivering.