kindergarten 2204239 640


Een halftijdse begeleid(st)er voor- en naschoolse opvang (D1-D3) in contractueel verband.


De begeleid(st)er staat in voor een kwalitatieve groepsopvang voor kinderen tussen 2,5 en

12 jaar die naar een basisschool gaan.

De opvang gaat door voor en na de schooluren en op woensdagnamiddag.


Aanwervingsvoorwaarden :

-          Geen diplomavereisten maar enige ervaring in de functie is een pluspunt.

-          Bij voorkeur houder zijn van een rijbewijs categorie B.

-          Je bent bereid om een kwalificatiebewijs te behalen dat volgens Kind en Gezin voldoet om in een buitenschoolse opvang te werken.

-          Geschikt bevonden worden bij een selectieprocedure.


Wedde :

-          De bezoldiging gebeurt in de weddeschaal D1 – D3 (min. € 1.891 – max. € 2.944 bruto/maand) voor een voltijdse betrekking.


Het gemeentebestuur biedt extralegale voordelen zoals :

-          gratis hospitalisatieverzekering

-          maaltijdcheques

-          fietsvergoeding

-          terugbetaling woon-werkverkeer openbaar vervoer


Je sollicitatiebrief met curriculum vitae en een recent uittreksel uit het strafregister (model 2) bezorg je uiterlijk tegen 20 februari 2020 aan het College van Burgemeester en Schepenen, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke of via e-mail aan franky.goethals@zuienkerke.be


Meer inlichtingen of functiebeschrijving kunnen telefonisch bekomen worden bij de algemeen directeur op het nr. 050/43.20.50 of via e-mail franky.goethals@zuienkerke.be

Er wordt een werfreserve aangelegd voor de duur van 1 jaar, en kan met 1 jaar verlengd worden.