coronavirus 4914026 640

 

 

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING

  

De gemeentelijke diensten zijn enkel toegankelijk op afspraak voor dringende zaken.

U kunt bij voorkeur telefonisch contact nemen op het nummer 050/43.20.50 of via e-mail

burgerzaken@zuienkerke.be

  

Het onthaal van de sociale dienst is gesloten, zij blijven wel aan het werk en zijn telefonisch bereikbaar op

het nr. 050/42.79.98 en/of 0472/82.52.43

   

Alle containerparken zijn gesloten.

De voorziene ophalingen van grof huisvuil en groencontainers gaan NIET door.

Het ophalen van het huisvuil gaat WEL door op de gebruikelijke dagen.                                                               

Het loket van B-Post is open :            maandag  15.00 - 17.00

                                                    dinsdag       9.30 - 12.00

                                                    woensdag  15.00 - 17.00 

                                                    donderdag   9.30 - 12.00

                                                    vrijdag         9.30 - 12.00

 

Alle gemeentelijke speelpleintjes zijn gesloten.

 

De gemeentelijke speelpleinwerking tijdens de paasvakantie gaat niet door. Er is wel noodopvang voorzien voor kinderen uit Zuienkerke (of die school lopen in Zuienkerke) van de werkende ouders die niet in opvang kunnen voorzien. De noodopvang zal plaatsvinden in de gemeentelijke basisschool, Nieuwe Steenweg 37 te 8377 Zuienkerke van 7u30 tot 18u. Vooraf inschrijven is verplicht :  jeugddienst@zuienkerke.be. Dit kan uiterlijk tot en met 31 maart.

Ouders kunnen gebruik maken van de noodopvang indien:
*    Er is specifieke voorrang voor kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg,                                 veiligheid, voedingsnijverheid, distributie …) uitoefenen                                                                                          *  Grootouders (65-plussers) de kinderen niet kunnen/mogen opvangen.

Schoolgaande kinderen en jongeren zonder internetconnectie thuis, kunnen via hun school of via het OCMW een aanvraag indienen voor tijdelijke logincodes. 

                             

                                                                             

GEANNULEERDE ACTIVITEITEN

 

Grote evenementen :

- De tweedaagse voettocht van Blankenberge op 2 en 3 mei en de rommelmarkt te Zuienkerke n.a.v. deze          doortocht op zondag 3 mei.

- De 41ste wandeltocht door de Meetkerkse Moeren op zondag 19 april.

Jeudactiviteiten :

- 21/03 Roffel & shake

- 28/03 Kijk ! Ik fiets!

- 22/04 Buitenspeeldag

- 24/04 Lokale helden

- Activiteiten tieners (Escape room & naailes) gedurende de paasvakantie.

- Speelpleinwerking De Ploeters gedurende de paasvakantie.

- 09/05 Roefel

Senioren :

- Lessen smartphone voor senioren

- Workshops nieuwe media voor senioren

- Bewegen voor senioren

- Seniorennamiddag op 12/05

Sport :

- Turnlessen

- Yogalessen

- Pilates lessen

Vrije tijd :

- Dorpsrestaurant van maart & april

 

 

 

ZUIENKERKE HELPT

 

Het gemeentebestuur doet beroep op het kosteloos platform Giveaday om de vragen van mensen die willen helpen en vragen om hulp te krijgen, in goede banen te leiden.  Zo kunnen de mensen die hulp nodig hebben en de vrijwilliger makkelijk met elkaar in contact komen.                                                                                      Vrijwilligers die ingeschreven zijn via dit platform zijn (tussen 8 u en 20 u) automatisch verzekerd via de vrijwilligersverzekering.                                                                                                                                        Via hiernavolgende site kunt u verzoeken om boodschappen te doen, naar de post of apotheek te gaan :

                  https://www.impactdays.be/zuienkerkehelpt/

       

Indien u problemen hebt met boodschappen doen kunt u eveneens informatie vinden op deze pagina bij

'Zuienkerke solidair'.

 

 

 

MEDISCH TRIAGEPUNT

 

De huisartsenkring Brugge heeft in samenwerking met het AZ St.-Lucas en het AZ St.-Jan een "medisch triagepunt" ingericht op de site van het sportcomplex Daverlo (Dries 2, 8310 Assebroek).                               

Het is de bedoeling dat mensen die verontrust zijn over hun eigen ziektetoestand telefonisch contact opnemen met hun huisarts.  Deze kan dan telefonisch een afspraak vastleggen met het triagepunt waar de betrokkene kan onderzocht worden door geneesheren die de nodige beschermingsmiddelen hebben. De patiënt kan er enkel terecht na doorverwijzing door de huisarts.
Deze triagepost staat open voor alle inwoners van ons arrondissement. De huisartsen zijn door hun vereniging op de hoogte gebracht en weten wat ze moeten doen.

In Knokke-Heist functioneert het CC Scharpoord als triagepunt.

 

 

 

Info 

 

Op nationaal niveau zijn volgende telefoonnummers beschikbaar voor burgers met vragen:

     * voor vragen over gezondheid en openbare orde : 0800/14.689

     * voor vragen over economie : 0800/120.33

     * bel of chat met hulplijn 1712 bij vragen over geweld/conflicten binnen het gezin tijdens de coronacrisis.             Dit is gratis en anoniem.

     * Teleonthaal : bel 106

 

Richtlijnen voor mantelzorgers vindt u via onderstaande links :

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Richtlijnen%20Corona_mantelzorg%2020200319.pdf


https://mailchi.mp/samana.be/samana-nieuwsflash-voor-mantelzorgers-ezybxzingf?e=b0964d3ec7


Daarnaast is er algemene  info te vinden op :  https://www.info-coronavirus.be/nl/