coronavirus 4914026 640

 

 

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING

  

De gemeentelijke diensten zijn enkel toegankelijk op afspraak.

U kunt bij voorkeur telefonisch contact nemen op het nummer 050/43.20.50 of via e-mail

burgerzaken@zuienkerke.be

 

Het onthaal van de sociale dienst is gesloten, zij blijven wel aan het werk en zijn telefonisch bereikbaar op het nr. 050/42.79.98 en/of 0472/82.52.43 en 0474/92 21 98 (enkel voormiddag - thuiszorg en budgetbeheer)

   

Het loket van B-Post is open :

maandag     15.00-17.00  (vanaf 22/05 terug open tot 18 uur)

dinsdag          9.30-12.00

woensdag    15.00-17.00  (vanaf 22/05 terug open tot 18 uur)

donderdag     9.30-12.00

vrijdag            9.30-12.00

 

De gemeentelijke speelpleintjes worden vanaf woensdag 27 mei heropend. Hou rekening met de voorschriften (pictogrammen) die op de speelterreinen ter plaatse werden aangebracht.

 

RECYCLAGEPARKEN zijn opnieuw geopend vanaf 7 april maar enkel op afspraak.                                                 

Voor Brugge : telefonische afspraak  minstens dag op voorhand 050/44.8000  (zie eveneens link hieronder)

https://www.brugge.be/coronavirus/nieuws/heropening-recyclageparken-op-dinsdag-7-april-tijdig-telefonisch-reserveren-is-noodzakelijk

Voor Blankenberge : bezoek op afspraak - er is een kwartier per bezoeker voorzien (zie link hieronder)

https://www.blankenberge.be/regeling-recyclagepark-vanaf-7-april-2020

Voor De Haan : afspraak 48 uur op voorhand - per bezoeker is 20 minuten voorzien (zie link hieronder)

https://www.dehaan.be/recyclagepark-op-afspraak

 

Het ophalen van de groencontainers en het snoeiafval gaat opnieuw door op de voorziene data.

Het ophalen van het huisvuil gaat door op de gebruikelijke dagen.

 

ZWERFVUIL IN TIJDEN VAN CORONA

Sinds de coronamaatregelen wordt vastgesteld dat op verschillende locaties er meer zwerfvuil achterblijft. Er wordt dan ook extra aandacht gevraagd om je afval niet zomaar achter te laten, maar in een vuilnisbak te gooien of mee te nemen naar huis.

Volgens de maatregelen die de overheid heeft opgelegd n.a.v. het coronavirus, is het toegestaan om alleen, met één gezinslid of vriend(in) te gaan joggen, wandelen of fietsen in de directe omgeving van je woonplaats. Dit kan eventueel gecombineerd worden met het oprapen van zwerfvuil, maar enkel in een hoeveelheid die je zelf kan dragen en mits het navolgen van de preventiemaatregelen die je in onderstaande link kan terugvinden. Bij de technische dienst van de gemeente zijn zwerfvuilzakken en grijpstok te verkrijgen.

 

https://mooimakers.be/coronavirus

                                                               

LEERLINGEN ZONDER INTERNET THUIS

Vanaf 20 april werken scholen voor minstens twee weken verder met het leren op afstand. Door middel van preteaching krijgen leerlingen in het basis- en secundair onderwijs nieuwe leerstof.

Schoolgaande kinderen en jongeren zonder internetconnectie thuis, kunnen via hun school of via het OCMW een aanvraag indienen voor tijdelijke logincodes. 

 

AFHAALBIB

Vanaf heden is er een regeling om boeken op afspraak af te halen. Meer informatie vindt u via volgende link : https://www.mebosoft.be/zuienkerke_gemeente/index.php?option=com_content&view=article&id=9925:afhaal-service-van-de-bibliotheek-van-zuienkerke&catid=107:nieuws&Itemid=185

 

GEANNULEERDE ACTIVITEITEN

Jaarlijkse evenementen :

- Sacramentsprocessie en straatbarbecue op 14 juni

- Houtave kunstdorp op 5 juli

- 11-juli viering op 10 juli

- Batholomeusfeesten het laatste weekend van augustus

 

 

 Alle gemeentelijke evenementen en activiteiten t.e.m. 31 mei 2020 gaan niet door.

 Senioren :

- Lessen smartphone voor senioren

- Workshops nieuwe media voor senioren

- Bewegen voor senioren

Sport :

- Turnlessen

- Yogalessen

- Pilates lessen

Vrije tijd :

- Dorpsrestaurant van mei

 

 

 

ZUIENKERKE HELPT

 

Het gemeentebestuur doet beroep op het kosteloos platform Giveaday om de vragen van mensen die willen helpen en vragen om hulp te krijgen, in goede banen te leiden.  Zo kunnen de mensen die hulp nodig hebben en de vrijwilliger makkelijk met elkaar in contact komen.                                                                                      Vrijwilligers die ingeschreven zijn via dit platform zijn (tussen 8 u en 20 u) automatisch verzekerd via de vrijwilligersverzekering.                                                                                                                                        Via hiernavolgende site kunt u verzoeken om boodschappen te doen, naar de post of apotheek te gaan :

                  https://www.impactdays.be/zuienkerkehelpt/

       

Indien u problemen hebt met boodschappen doen kunt u eveneens informatie vinden op deze pagina bij

'Zuienkerke solidair'.

 

 

HEROPENING KLEINHANDELSZAKEN

 

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft besloten dat kleinhandelszaken vanaf 11 mei opnieuw open mogen. Om zelfstandigen en handelaars te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten, publiceert de FOD Economie een praktische gids en communicatiemateriaal voor hen.

De gids en het communicatiemateriaal zijn te vinden en downloadbaar via de volgende link: https://bit.ly/GidsHandel


Meer info in het nieuwsbericht :
http://news.economie.fgov.be/188491-heropening-van-handelszaken-op-11-mei-richtlijnen-voor-handelaars


 

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR MARKTEN EN CONTACTBEROEPEN

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft besloten om fase 2 van de exitstrategie te starten vanaf 18 mei. Dit betekent dat markten weer georganiseerd kunnen worden en dat contactberoepen hun activiteiten kunnen hervatten, onder bepaald veiligheidsvorowaarden. Om deze professionals te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten, heeft de FOD Economie zijn praktische gids en communicatiemateriaal voor hen aangepast.

 

De gids en het communicatiemateriaal zijn te vinden en te downloaden via de volgende link: https://bit.ly/GidsHandel


Meer info in ons nieuwsbericht :
http://news.economie.fgov.be/188757-praktische-richtlijnen-voor-markten-en-contactberoepen 

 

 

BEDELING MONDMASKERS

 

In het kader van beschermende maatregelen tegen het Corona virus heeft het gemeentebestuur  voor elke inwoner boven de 6 jaar een mondmasker aangekocht bij Think Pink Europe. Het gaat om herbruikbare maskers die een 50 tal keer gewassen kunnen worden.  Inmiddels zijn de mondmaskers op de gemeente toegekomen en werden de mondmaskers verdeeld in enveloppen per gezin. Een team van vrijwilligers zullen vanaf donderdag 28 mei starten met de bedeling ervan in de brievenbussen. Richtlijnen om het masker correct te gebruiken en de wasinstructies werden bijgevoegd.

 

 

 

ZELF MONDMASKERS MAKEN

Er startte ook een nationale actie om zelf  mondmaskers te maken. Het doel is om zoveel mogelijk zelfgemaakte mondmaskers te kunnen verdelen bij de mensen die ze het hardst nodig hebben. U kunt via onderstaande link een handleiding downloaden hoe u zelf een mondmakser moet maken en hoe u de afgewerkte mondmaksers kunt doneren.

 

https://maakjemondmasker.be/

 

Het gemeentehuis is een van de inzamelpunten in je buurt.

 

HUISARTSEN STARTEN PRAKTIJK WEER OP EN ORGANISEREN LOKALE TESTING  EN CONTACT TRACING

 
Vanaf 4 mei zal de reguliere huisartsenzorg geleidelijk aan weer opgestart worden. Het veilig heropstarten van de zorg in de huisartsenpraktijk heeft als doel de noodzakelijke zorg te verlenen aan chronische patiënten, een antwoord te bieden op acute zorgvragen en te vermijden dat patiënten zich uit angst voor COVID-19-besmetting niet tot hun huisarts zouden wenden en daardoor essentiële zorg uitstellen. Dit alles moet echter gebeuren onder veilige omstandigheden, zowel voor de de arts als voor de patiënt.
Ook in de huisartsenpraktijk worden bijzondere hygiënische maatregelen genomen om besmetting te
vermijden. Een belangrijk aspect hierbij is dat aan alle patiënten gevraagd wordt om een mondmasker te dragen wanneer ze naar de praktijk komen. Daarnaast mag telkens ook maximaal 1 begeleider meekomen met de patiënt, andere familieleden blijven thuis.
Het blijft de regel dat patiënten niet spontaan naar de praktijk komen met symptomen zoals koorts, spierpijn, keelpijn, neusloop… Wie deze klachten vertoont, belt zijn/haar huisarts en overlegt telefonisch alvorens verdere stappen te zetten.
Het is belangrijk om bepaalde zorg niet langer uit te stellen. Huisartsen doen er alles aan om patiënten op een veilige manier te onderzoeken. Chronische aandoeningen zoals diabetes, hartproblemen, chronische longziekte, nierproblemen en de opvolging van bepaalde medicatie moeten op een correcte manier opgevolgd kunnen worden. Ook voor patiënten die meerdere medicaties innemen, kwetsbare personen en patiënten met psychische problemen wordt aangeraden om de zorg niet langer uit te stellen.
De heropstart van de huisartsenpraktijken hangt nauw samen met het opdrijven van de testcapaciteit en de opstart van zogenaamde ‘contact tracing’. Ook deze zorgen zullen door de huisarts uitgevoerd en opgevolgd worden. Dit zal echter niet in de huisartsenpraktijken zelf gebeuren. De huidige triagecentra zullen omgevormd worden tot testcentra, waarnaar de huisarts vanuit de eigen praktijk kan doorverwijzen. Uitgebreid testen blijft momenteel enkel aangewezen bij patiënten met klachten. In het kader van de contact tracing zullen evenwel ook patiënten zonder klachten getest worden, maar enkel indien ze in nauw contact stonden met besmette personen. In andere gevallen heeft het testen via een pcr-staalafname geen nut. De testcentra zullen daarovernauw contact houden met het ‘contact tracing’-centrum van de overheid.

 

Info 

 

Op nationaal niveau zijn volgende telefoonnummers beschikbaar voor burgers met vragen:

     * voor vragen over gezondheid en openbare orde : 0800/14.689

     * voor vragen over economie : 0800/120.33

     * bel of chat met hulplijn 1712 bij vragen over geweld/conflicten binnen het gezin tijdens de coronacrisis.             Dit is gratis en anoniem.

     * Teleonthaal : bel 106

 

Richtlijnen voor mantelzorgers vindt u via onderstaande links :

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Richtlijnen%20Corona_mantelzorg%2020200319.pdf


https://mailchi.mp/samana.be/samana-nieuwsflash-voor-mantelzorgers-ezybxzingf?e=b0964d3ec7


Daarnaast is er algemene  info te vinden op :  https://www.info-coronavirus.be/nl/