coronavirus 4914026 640

 

 

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING

  

De gemeentelijke diensten zijn opnieuw toegankelijk, bij voorkeur op afspraak,  iedere werkdag van 9 tot 12 uur en de woensdagnamiddag van 13 uur tot 16 u 30.

Voor een afspraak kunt u telefonisch contact nemen op het nummer 050/43.20.50 of via e-mail

burgerzaken@zuienkerke.be

Het avondloket de eerste woensdag van de maand gaat niet door.

 

De sociale dienst van het OCMW Zuienkerke is opnieuw toegankelijk, bij voorkeur op afspraak.
Elke voormiddag van 8u30 - 12u (van maandag tot en met vrijdag) is er iemand aanwezig.
Voor een afsprak kunt u telefonisch contact nemen op het nummer 050/42 79 98  of via gsm 0472/82 52 43 en 0474/92 21 98 (thuiszorg en budgetbeheer).
De sociale dienst blijft ook via e-mail bereikbaar:

sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be
thuiszorg@ocmw-zuienkerke.be (enkel voor thuiszorg en budgetbeheer)

De overheid heeft budgetten vrijgemaakt voor extra steun aan burgers die financieel getroffen werden door de coronacrisis. Een overzicht van de steunmaatregelen vindt u via deze link: https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/covid_folder_nl.pdf

 

   

Het loket van B-Post is open :

maandag     15.00-18.00  

dinsdag          9.30-12.00

woensdag    15.00-18.00  

donderdag     9.30-12.00

vrijdag            9.30-12.00

 

IEDEREEN OUDER DAN TWAALF JAAR MOET IN DE PUBLIEKE RUIMTES VAN ALLE OPENBARE GEBOUWEN EEN MONDMASKER DRAGEN.

 

 

RECYCLAGEPARKEN zijn opnieuw geopend vanaf 7 april maar enkel op afspraak.                                                 

Voor Brugge : telefonische afspraak  minstens dag op voorhand 050/44.8000  (zie eveneens link hieronder)

https://www.brugge.be/coronavirus/nieuws/heropening-recyclageparken-op-dinsdag-7-april-tijdig-telefonisch-reserveren-is-noodzakelijk

Voor Blankenberge : bezoek op afspraak - er is een kwartier per bezoeker voorzien (zie link hieronder)

https://www.blankenberge.be/regeling-recyclagepark-vanaf-7-april-2020

Voor De Haan : afspraak 48 uur op voorhand - per bezoeker is 20 minuten voorzien (zie link hieronder)

https://www.dehaan.be/recyclagepark-op-afspraak

 

 

ZWERFVUIL IN TIJDEN VAN CORONA

Sinds de coronamaatregelen wordt vastgesteld dat op verschillende locaties er meer zwerfvuil achterblijft. Er wordt dan ook extra aandacht gevraagd om je afval niet zomaar achter te laten, maar in een vuilnisbak te gooien of mee te nemen naar huis.

Volgens de maatregelen die de overheid heeft opgelegd n.a.v. het coronavirus, is het toegestaan om alleen, met één gezinslid of vriend(in) te gaan joggen, wandelen of fietsen in de directe omgeving van je woonplaats. Dit kan eventueel gecombineerd worden met het oprapen van zwerfvuil, maar enkel in een hoeveelheid die je zelf kan dragen en mits het navolgen van de preventiemaatregelen die je in onderstaande link kan terugvinden. Bij de technische dienst van de gemeente zijn zwerfvuilzakken en grijpstok te verkrijgen.

 

https://mooimakers.be/coronavirus

                                                               

BIBLIOTHEEK

Vanaf woensdag 1 juli 2020 opent de bib van Zuienkerke opnieuw haar deuren.

Openingsuren :

De woensdagnamiddag van 17 tot 19 uur.

De zaterdagvoormiddag van 10 tot 12 uur.

 

GEANNULEERDE ACTIVITEITEN

Jaarlijkse evenementen :

 

 Volgende gemeentelijke evenementen en activiteiten  gaan niet door.

 Senioren :

- Lessen smartphone voor senioren

- Workshops nieuwe media voor senioren

Vrije tijd :

- Dorpsrestaurant

 

 

 

ZUIENKERKE HELPT

 

Het gemeentebestuur doet beroep op het kosteloos platform Giveaday om de vragen van mensen die willen helpen en vragen om hulp te krijgen, in goede banen te leiden.  Zo kunnen de mensen die hulp nodig hebben en de vrijwilliger makkelijk met elkaar in contact komen.                                                                                      Vrijwilligers die ingeschreven zijn via dit platform zijn (tussen 8 u en 20 u) automatisch verzekerd via de vrijwilligersverzekering.                                                                                                                                        Via hiernavolgende site kunt u verzoeken om boodschappen te doen, naar de post of apotheek te gaan :

                  https://www.impactdays.be/zuienkerkehelpt/

       

Indien u problemen hebt met boodschappen doen kunt u eveneens informatie vinden op deze pagina bij

'Zuienkerke solidair'.

 

 

HEROPENING KLEINHANDELSZAKEN

 

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft besloten dat kleinhandelszaken vanaf 11 mei opnieuw open mogen. Om zelfstandigen en handelaars te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten, publiceert de FOD Economie een praktische gids en communicatiemateriaal voor hen.

De gids en het communicatiemateriaal zijn te vinden en downloadbaar via de volgende link: https://bit.ly/GidsHandel


Meer info in het nieuwsbericht :
http://news.economie.fgov.be/188491-heropening-van-handelszaken-op-11-mei-richtlijnen-voor-handelaars


 

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR MARKTEN EN CONTACTBEROEPEN

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft besloten om fase 2 van de exitstrategie te starten vanaf 18 mei. Dit betekent dat markten weer georganiseerd kunnen worden en dat contactberoepen hun activiteiten kunnen hervatten, onder bepaald veiligheidsvorowaarden. Om deze professionals te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten, heeft de FOD Economie zijn praktische gids en communicatiemateriaal voor hen aangepast.

 

De gids en het communicatiemateriaal zijn te vinden en te downloaden via de volgende link: https://bit.ly/GidsHandel


Meer info in ons nieuwsbericht :
http://news.economie.fgov.be/188757-praktische-richtlijnen-voor-markten-en-contactberoepen 

 

  

 

ZELF MONDMASKERS MAKEN

Er startte ook een nationale actie om zelf  mondmaskers te maken. Het doel is om zoveel mogelijk zelfgemaakte mondmaskers te kunnen verdelen bij de mensen die ze het hardst nodig hebben. U kunt via onderstaande link een handleiding downloaden hoe u zelf een mondmakser moet maken en hoe u de afgewerkte mondmaksers kunt doneren.

 

https://maakjemondmasker.be/

 

 

FILTERS VOOR MONDMASKERS TE VERKRIJGEN OP HET GEMEENTEHUIS

 

De federale overheid heeft aan de gemeenten ook filters ter beschikking gesteld om in uw mondmasker te plaatsen. De bedoeling is dat de filter ingevoegd wordt in de mondmaskers die zelf gemaakt worden.

Deze filters kunt u afhalen aan het loket dienst burgerzaken op het gemeentehuis te Zuienkerke, Kerkstraat 17  iedere werkdag van 9 tot 12 uur en de woensdagnamiddag van 13 uur tot 16 u 30.

 

 

HUISARTSEN STARTEN PRAKTIJK WEER OP EN ORGANISEREN LOKALE TESTING  EN CONTACT TRACING

 
Vanaf 4 mei zal de reguliere huisartsenzorg geleidelijk aan weer opgestart worden. Het veilig heropstarten van de zorg in de huisartsenpraktijk heeft als doel de noodzakelijke zorg te verlenen aan chronische patiënten, een antwoord te bieden op acute zorgvragen en te vermijden dat patiënten zich uit angst voor COVID-19-besmetting niet tot hun huisarts zouden wenden en daardoor essentiële zorg uitstellen. Dit alles moet echter gebeuren onder veilige omstandigheden, zowel voor de de arts als voor de patiënt.
Ook in de huisartsenpraktijk worden bijzondere hygiënische maatregelen genomen om besmetting te
vermijden. Een belangrijk aspect hierbij is dat aan alle patiënten gevraagd wordt om een mondmasker te dragen wanneer ze naar de praktijk komen. Daarnaast mag telkens ook maximaal 1 begeleider meekomen met de patiënt, andere familieleden blijven thuis.
Het blijft de regel dat patiënten niet spontaan naar de praktijk komen met symptomen zoals koorts, spierpijn, keelpijn, neusloop… Wie deze klachten vertoont, belt zijn/haar huisarts en overlegt telefonisch alvorens verdere stappen te zetten.
Het is belangrijk om bepaalde zorg niet langer uit te stellen. Huisartsen doen er alles aan om patiënten op een veilige manier te onderzoeken. Chronische aandoeningen zoals diabetes, hartproblemen, chronische longziekte, nierproblemen en de opvolging van bepaalde medicatie moeten op een correcte manier opgevolgd kunnen worden. Ook voor patiënten die meerdere medicaties innemen, kwetsbare personen en patiënten met psychische problemen wordt aangeraden om de zorg niet langer uit te stellen.
De heropstart van de huisartsenpraktijken hangt nauw samen met het opdrijven van de testcapaciteit en de opstart van zogenaamde ‘contact tracing’. Ook deze zorgen zullen door de huisarts uitgevoerd en opgevolgd worden. Dit zal echter niet in de huisartsenpraktijken zelf gebeuren. De huidige triagecentra zullen omgevormd worden tot testcentra, waarnaar de huisarts vanuit de eigen praktijk kan doorverwijzen. Uitgebreid testen blijft momenteel enkel aangewezen bij patiënten met klachten. In het kader van de contact tracing zullen evenwel ook patiënten zonder klachten getest worden, maar enkel indien ze in nauw contact stonden met besmette personen. In andere gevallen heeft het testen via een pcr-staalafname geen nut. De testcentra zullen daarovernauw contact houden met het ‘contact tracing’-centrum van de overheid.

 

Info 

 

Op nationaal niveau zijn volgende telefoonnummers beschikbaar voor burgers met vragen:

     * voor vragen over gezondheid en openbare orde : 0800/14.689

     * voor vragen over economie : 0800/120.33

     * bel of chat met hulplijn 1712 bij vragen over geweld/conflicten binnen het gezin tijdens de coronacrisis.             Dit is gratis en anoniem.

     * Teleonthaal : bel 106

 

Richtlijnen voor mantelzorgers vindt u via onderstaande links :

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Richtlijnen%20Corona_mantelzorg%2020200319.pdf


https://mailchi.mp/samana.be/samana-nieuwsflash-voor-mantelzorgers-ezybxzingf?e=b0964d3ec7


Daarnaast is er algemene  info te vinden op :  https://www.info-coronavirus.be/nl/