coronavirus 4914026 640

 

 

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING

  

De gemeentelijke diensten zijn opnieuw toegankelijk, bij voorkeur op afspraak,  iedere werkdag van 9 tot 12 uur en de woensdagnamiddag van 13 uur tot 16 u 30.

Voor een afspraak kunt u telefonisch contact nemen op het nummer 050/43.20.50 of via e-mail

burgerzaken@zuienkerke.be

Op woensdag 5 augustus 2020 is er geen avondloket. 

 

De sociale dienst van het OCMW Zuienkerke is opnieuw toegankelijk, bij voorkeur op afspraak.
Elke voormiddag van 8u30 - 12u (van maandag tot en met vrijdag) is er iemand aanwezig.
Voor een afsprak kunt u telefonisch contact nemen op het nummer 050/42 79 98  of via gsm 0472/82 52 43 en 0474/92 21 98 (thuiszorg en budgetbeheer).
De sociale dienst blijft ook via e-mail bereikbaar:

sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be
thuiszorg@ocmw-zuienkerke.be (enkel voor thuiszorg en budgetbeheer)

De overheid heeft budgetten vrijgemaakt voor extra steun aan burgers die financieel getroffen werden door de coronacrisis. Een overzicht van de steunmaatregelen vindt u via deze link: https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/covid_folder_nl.pdf

 

   

Het loket van B-Post is open :

maandag     15.00-18.00  

dinsdag          9.30-12.00

woensdag    15.00-18.00  

donderdag     9.30-12.00

vrijdag            9.30-12.00

 

IEDEREEN OUDER DAN TWAALF JAAR MOET IN DE PUBLIEKE RUIMTES VAN ALLE OPENBARE GEBOUWEN EEN MONDMASKER DRAGEN.

 

Ophaling PMD

De IVBO zal tijdens de maand augustus de huis-aan-huis ophaalrondes reeds starten vanaf 6 uur 's morgens om een betere spreiding van mankracht en ophaalrondes te kunnen realiseren voor een maximale bescherming van laders, chauffeurs en burgers.

 

De gemeentelijke speelpleintjes worden vanaf woensdag 27 mei heropend. Hou rekening met de voorschriften (pictogrammen) die op de speelterreinen ter plaatse werden aangebracht.

 

RECYCLAGEPARKEN zijn opnieuw geopend vanaf 7 april maar enkel op afspraak.                                                 

Voor Brugge : telefonische afspraak  minstens dag op voorhand 050/44.8000  (zie eveneens link hieronder)

https://www.brugge.be/coronavirus/nieuws/heropening-recyclageparken-op-dinsdag-7-april-tijdig-telefonisch-reserveren-is-noodzakelijk

Voor Blankenberge : bezoek op afspraak - er is een kwartier per bezoeker voorzien (zie link hieronder)

https://www.blankenberge.be/regeling-recyclagepark-vanaf-7-april-2020

Voor De Haan : afspraak 48 uur op voorhand - per bezoeker is 20 minuten voorzien (zie link hieronder)

https://www.dehaan.be/recyclagepark-op-afspraak

 

Het ophalen van de groencontainers en het snoeiafval gaat opnieuw door op de voorziene data.

Het ophalen van het huisvuil gaat door op de gebruikelijke dagen.

 

ZWERFVUIL IN TIJDEN VAN CORONA

Sinds de coronamaatregelen wordt vastgesteld dat op verschillende locaties er meer zwerfvuil achterblijft. Er wordt dan ook extra aandacht gevraagd om je afval niet zomaar achter te laten, maar in een vuilnisbak te gooien of mee te nemen naar huis.

Volgens de maatregelen die de overheid heeft opgelegd n.a.v. het coronavirus, is het toegestaan om alleen, met één gezinslid of vriend(in) te gaan joggen, wandelen of fietsen in de directe omgeving van je woonplaats. Dit kan eventueel gecombineerd worden met het oprapen van zwerfvuil, maar enkel in een hoeveelheid die je zelf kan dragen en mits het navolgen van de preventiemaatregelen die je in onderstaande link kan terugvinden. Bij de technische dienst van de gemeente zijn zwerfvuilzakken en grijpstok te verkrijgen.

 

https://mooimakers.be/coronavirus

                                                               

LEERLINGEN ZONDER INTERNET THUIS

Vanaf 20 april werken scholen voor minstens twee weken verder met het leren op afstand. Door middel van preteaching krijgen leerlingen in het basis- en secundair onderwijs nieuwe leerstof.

Schoolgaande kinderen en jongeren zonder internetconnectie thuis, kunnen via hun school of via het OCMW een aanvraag indienen voor tijdelijke logincodes. 

 

BIBLIOTHEEK

Vanaf woensdag 1 juli 2020 opent de bib van Zuienkerke opnieuw haar deuren.

Openingsuren :

De woensdagnamiddag van 17 tot 19 uur.

De zaterdagvoormiddag van 10 tot 12 uur.

 

GEANNULEERDE ACTIVITEITEN

Jaarlijkse evenementen :

- Batholomeusfeesten het laatste weekend van augustus

- De Oudlandpoldertocht ingericht door de Sportraad Zuienkerke op zondag 6 september 2020.

 

 Volgende gemeentelijke evenementen en activiteiten t.e.m. 30 juni 2020 gaan niet door.

 Senioren :

- Lessen smartphone voor senioren

- Workshops nieuwe media voor senioren

Sport :

- Turnlessen

- Yogalessen

- Pilates lessen

Vrije tijd :

- Dorpsrestaurant

 

 

 

ZUIENKERKE HELPT

 

Het gemeentebestuur doet beroep op het kosteloos platform Giveaday om de vragen van mensen die willen helpen en vragen om hulp te krijgen, in goede banen te leiden.  Zo kunnen de mensen die hulp nodig hebben en de vrijwilliger makkelijk met elkaar in contact komen.                                                                                      Vrijwilligers die ingeschreven zijn via dit platform zijn (tussen 8 u en 20 u) automatisch verzekerd via de vrijwilligersverzekering.                                                                                                                                        Via hiernavolgende site kunt u verzoeken om boodschappen te doen, naar de post of apotheek te gaan :

                  https://www.impactdays.be/zuienkerkehelpt/

       

Indien u problemen hebt met boodschappen doen kunt u eveneens informatie vinden op deze pagina bij

'Zuienkerke solidair'.

 

 

HEROPENING KLEINHANDELSZAKEN

 

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft besloten dat kleinhandelszaken vanaf 11 mei opnieuw open mogen. Om zelfstandigen en handelaars te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten, publiceert de FOD Economie een praktische gids en communicatiemateriaal voor hen.

De gids en het communicatiemateriaal zijn te vinden en downloadbaar via de volgende link: https://bit.ly/GidsHandel


Meer info in het nieuwsbericht :
http://news.economie.fgov.be/188491-heropening-van-handelszaken-op-11-mei-richtlijnen-voor-handelaars


 

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR MARKTEN EN CONTACTBEROEPEN

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft besloten om fase 2 van de exitstrategie te starten vanaf 18 mei. Dit betekent dat markten weer georganiseerd kunnen worden en dat contactberoepen hun activiteiten kunnen hervatten, onder bepaald veiligheidsvorowaarden. Om deze professionals te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten, heeft de FOD Economie zijn praktische gids en communicatiemateriaal voor hen aangepast.

 

De gids en het communicatiemateriaal zijn te vinden en te downloaden via de volgende link: https://bit.ly/GidsHandel


Meer info in ons nieuwsbericht :
http://news.economie.fgov.be/188757-praktische-richtlijnen-voor-markten-en-contactberoepen 

 

 

MONDMASKERS FEDERALE OVERHEID

 

Vanaf maandag 15 juni start de verdeling van de stoffen mondmaskers die de federale overheid ter beschikking stelt aan de inwoners. Deze maskers maken deel uit van de versoepeling van de maatregelen. Je kan ze afhalen bij je apotheek.

 

Wie kan een stoffen mondmasker afhalen?

 

 • 1 persoon komt de maskers halen voor het hele gezin. Zo beperk je het aantal verplaatsingen en vermijd je wachtrijen bij de apotheek.
 • Als je niet in staat bent om ze zelf te halen kan de mantelzorger, thuisverpleegkundige, huisarts, dienst voor gezinszorg of een andere zorgverlener aan huis dit doen. Je hulpverlener kan dan tegelijk zijn eigen maskers afhalen voor zijn eigen gezin.

Wat moet je meebrengen naar de apotheek om je mondmaskers af te halen?

 

De aflevering van de maskers wordt geregistreerd op naam van het gezinslid (‘gezinshoofd’) dat de maskers afhaalt voor het hele gezin. Het is belangrijk dat je de juiste kaarten of documenten meeneemt.

 • Je huisapotheker zal je eID vragen en een attest gezinssamenstelling (beschikbaar via het e-loket van je gemeente) of de eID van de gezinsleden.
 • Geen eID ? Een Kids-ID of ISI+-kaart kan ook.
 • Een Rijksregisternummer (INSZ) of BIS-nummer voor niet-Belgen is nodig voor de registratie.
 • Als je geen van voorgaande hebt, kan de huisapotheker ook afgaan op zijn kennis van de gezinssamenstelling en zijn patiëntendossiers.
 • Geen eID of bovenvermelde documenten vereist voor uitzonderlijke gevallen (daklozen, vluchtelingen), de apotheker mag één mondmasker aan de persoon meegegeven.

Wanneer kan je jouw stoffen mondmasker afhalen?

 

De verdeling van de stoffen maskers gebeurt in dagelijkse golven. Er zijn minimum 10 werkdagen voorzien in functie van het geboortejaar van het ‘gezinshoofd’. Voor elke dag is de verdeling voorbehouden aan personen geboren in een bepaald jaar of vroeger en hun inwonende gezinsleden.

 

Verdeelschema

 

Vb.: De verdeling start op 15 juni. Karin wordt in augustus 75 jaar maar is geboren in 1945. Zij mag vanaf de eerste dag haar masker halen.

 • maandag 15 juni: 75 jaar en ouder (geboren in 1945 of eerder)
 • dinsdag 16 juni: 67 jaar en ouder (geboren in 1953 of eerder)
 • woensdag 17 juni: 60 jaar en ouder (geboren in 1960 of eerder)
 • donderdag 18 juni: 55 jaar en ouder (geboren in 1965 of eerder)
 • vrijdag 19 juni: 50 jaar en ouder (geboren in 1970 of eerder)
 • maandag 22 juni: 45 jaar en ouder (geboren in 1975 of eerder)
 • dinsdag 23 juni: 40 jaar en ouder (geboren in 1980 of eerder)
 • woensdag 24 juni: 35 jaar en ouder (geboren in 1985 of eerder)
 • donderdag 25 juni: 30 jaar en ouder (geboren in 1990 of eerder)
 • vrijdag 26 juni: iedereen

Er wordt gewerkt op basis van je geboortejaar in plaats van leeftijd, dit om discussie te vermijden van wie juist wel of niet verjaart. Er wordt cumulatief gewerkt, dus iedereen mag komen vanaf een bepaalde dag.

Echter:

 • Mensen die een dringende zorgafspraak hebben in het ziekenhuis of bij een andere zorgverlener, en
 • Mensen met een chronische ziekte en/of die behoren tot de risicogroep (longaandoeningen, verlaagd immuunsysteem, hartaandoeningen, diabetes, zeldzame ziekten, …) kunnen bij het afhalen van medicatie hun mondmaskers vroeger ontvangen. De (huis)apotheker kent zijn publiek.
 • Mensen die een voorschrift van hun behandelende arts hebben voor een stoffen masker kunnen altijd terecht in de apotheek.

Prioritaire doelgroepen

 

De verdeling gebeurt op basis van een leeftijdscriterium. Dat is een duidelijk en controleerbaar gegeven dat discussies vermijdt. De oudste leeftijdsgroep komt eerst aan bod aangezien zij het meest kwetsbaar is voor het virus. Daarbij neemt het aantal personen met één of meerdere chronische aandoeningen toe met de leeftijd. Een grote groep van burgers met een chronische ziekte wordt dan ook snel geholpen wanneer de verdeling gestart wordt van oud naar jong.

 

 

 

ZELF MONDMASKERS MAKEN

Er startte ook een nationale actie om zelf  mondmaskers te maken. Het doel is om zoveel mogelijk zelfgemaakte mondmaskers te kunnen verdelen bij de mensen die ze het hardst nodig hebben. U kunt via onderstaande link een handleiding downloaden hoe u zelf een mondmakser moet maken en hoe u de afgewerkte mondmaksers kunt doneren.

 

https://maakjemondmasker.be/

 

Het gemeentehuis is een van de inzamelpunten in je buurt.

 

 

FILTERS VOOR MONDMASKERS TE VERKRIJGEN OP HET GEMEENTEHUIS

 

De federale overheid heeft aan de gemeenten ook filters ter beschikking gesteld om in uw mondmasker te plaatsen. De bedoeling is dat de filter ingevoegd wordt in de mondmaskers die zelf gemaakt worden.

Deze filters kunt u afhalen aan het loket dienst burgerzaken op het gemeentehuis te Zuienkerke, Kerkstraat 17 en dit tot eind juli iedere werkdag van 9 tot 12 uur en de woensdagnamiddag van 13 uur tot 16 u 30. Op woensdag 8 juli en 15 juli kunnen de filters afgehaald worden van 15 uur tot 19 uur.

 

 

HUISARTSEN STARTEN PRAKTIJK WEER OP EN ORGANISEREN LOKALE TESTING  EN CONTACT TRACING

 
Vanaf 4 mei zal de reguliere huisartsenzorg geleidelijk aan weer opgestart worden. Het veilig heropstarten van de zorg in de huisartsenpraktijk heeft als doel de noodzakelijke zorg te verlenen aan chronische patiënten, een antwoord te bieden op acute zorgvragen en te vermijden dat patiënten zich uit angst voor COVID-19-besmetting niet tot hun huisarts zouden wenden en daardoor essentiële zorg uitstellen. Dit alles moet echter gebeuren onder veilige omstandigheden, zowel voor de de arts als voor de patiënt.
Ook in de huisartsenpraktijk worden bijzondere hygiënische maatregelen genomen om besmetting te
vermijden. Een belangrijk aspect hierbij is dat aan alle patiënten gevraagd wordt om een mondmasker te dragen wanneer ze naar de praktijk komen. Daarnaast mag telkens ook maximaal 1 begeleider meekomen met de patiënt, andere familieleden blijven thuis.
Het blijft de regel dat patiënten niet spontaan naar de praktijk komen met symptomen zoals koorts, spierpijn, keelpijn, neusloop… Wie deze klachten vertoont, belt zijn/haar huisarts en overlegt telefonisch alvorens verdere stappen te zetten.
Het is belangrijk om bepaalde zorg niet langer uit te stellen. Huisartsen doen er alles aan om patiënten op een veilige manier te onderzoeken. Chronische aandoeningen zoals diabetes, hartproblemen, chronische longziekte, nierproblemen en de opvolging van bepaalde medicatie moeten op een correcte manier opgevolgd kunnen worden. Ook voor patiënten die meerdere medicaties innemen, kwetsbare personen en patiënten met psychische problemen wordt aangeraden om de zorg niet langer uit te stellen.
De heropstart van de huisartsenpraktijken hangt nauw samen met het opdrijven van de testcapaciteit en de opstart van zogenaamde ‘contact tracing’. Ook deze zorgen zullen door de huisarts uitgevoerd en opgevolgd worden. Dit zal echter niet in de huisartsenpraktijken zelf gebeuren. De huidige triagecentra zullen omgevormd worden tot testcentra, waarnaar de huisarts vanuit de eigen praktijk kan doorverwijzen. Uitgebreid testen blijft momenteel enkel aangewezen bij patiënten met klachten. In het kader van de contact tracing zullen evenwel ook patiënten zonder klachten getest worden, maar enkel indien ze in nauw contact stonden met besmette personen. In andere gevallen heeft het testen via een pcr-staalafname geen nut. De testcentra zullen daarovernauw contact houden met het ‘contact tracing’-centrum van de overheid.

 

Info 

 

Op nationaal niveau zijn volgende telefoonnummers beschikbaar voor burgers met vragen:

     * voor vragen over gezondheid en openbare orde : 0800/14.689

     * voor vragen over economie : 0800/120.33

     * bel of chat met hulplijn 1712 bij vragen over geweld/conflicten binnen het gezin tijdens de coronacrisis.             Dit is gratis en anoniem.

     * Teleonthaal : bel 106

 

Richtlijnen voor mantelzorgers vindt u via onderstaande links :

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Richtlijnen%20Corona_mantelzorg%2020200319.pdf


https://mailchi.mp/samana.be/samana-nieuwsflash-voor-mantelzorgers-ezybxzingf?e=b0964d3ec7


Daarnaast is er algemene  info te vinden op :  https://www.info-coronavirus.be/nl/