BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Volgende aanvrager(s)

Provincie West-Vlaanderen

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingen

            - vegetatiewijziging

Kort omschreven gaat het over het fietspad grotestraat/leopoldstraat.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Prins Leopoldstraat - Zuienkerke / Grotestraat - De Haan,

Kadastraal bekend: Afdeling 5 (NIEUWMUNSTER) , sectie B, nrs 0281A, 0281B, 0380A2, 0380X, 0380Z, 0382Y, 0393B, 0394C, 0397C, 0398B, 0424A, 0425A, 0426A, 0428F, 0431C2, 0431R, 0431S, 0431T & 0432F.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 1 juni 2020 tot en met 30 juni 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 Zuienkerke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst voor Omgevingsvergunningen.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij

Gemeentelijk contactpunt

e-mail gemeente: omgeving@zuienkerke.be

tel: 050/43.20.54