Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Nieuws

Vacature poetshulp OCMW

girl 4906254 640

 

Het OCMW bestuur van de gemeente Zuienkerke werft volgende personeelslid (m/v) aan :

 

 

een deeltijdse (30/38) tijdelijke poetshulp (M/V)
(technisch beambte niveau D1)

 

 

De technisch assistent poetshulp (M/V) zal tewerkgesteld worden bij zorgbehoevende personen thuis in Zuienkerke en in de deelgemeentes.

Het betreft een vervangingscontract vanaf 14 december voor 2 maanden.

Onmiddellijke indiensttreding.

 

Aanwervingsvoorwaarden :

Geen diplomavereisten.

Beschikken over eigen vervoer.

Geschikt bevonden worden bij een selectieprocedure.

Vereiste vaardigheden: zelfstandig, net en ordelijk kunnen werken, kennis van poetsmethodes en –producten, sociaal vaardig en discreet zijn, stiptheid en klantvriendelijkheid.

 

Wedde : de bezoldiging gebeurt in de weddeschaal D1. De bruto maandwedde bedraagt minimum 1523,38€ en maximum 2096,07€. Bovendien bieden wij je maaltijdcheques van 8€ en een kilometervergoeding.

 

Werkregeling: Tewerkstelling volgens bestaand uurrooster, 5 dagen per week met op woensdagnamiddag vrij, 2- wekelijks maandagvoormiddag en dinsdagnamiddag vrij.

 

De kandidatuurstelling gebeurt aan de hand van een door het OCMW beschikbaar gesteld CV-formulier en dient ten laatste tegen vrijdag 4 december 2020 toe te komen of tegen ontvangstbewijs te worden afgegeven bij het OCMW t.a.v. de voorzitter van het vast bureau, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke of via mail t.a.v. inez.goderis@zuienkerke.be .

 

Aan de kandidaat die geschikt wordt bevonden zal een uittreksel uit het strafregister worden opgevraagd.

 

Verdere inlichtingen en CV-formulier kunnen bekomen worden bij de directeur sociaal beleid

(tel. 050/42 79 98) of via e-mail inez.goderis@zuienkerke.be

Gemeenteraad te Zuienkerke op 26 november 2020

 

gemeenteraad 1910

 

Hieronder staan de dagordes voor de Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk welzijn te Zuienkerke.

De gemeenteraad zal in hybride vorm doorgaan waarbij de raadsleden naar keuze aan de raad fysiek dan wel digitaal kunnen deelnemen. De fysieke vergadering gaat door in zaal de Notelaar, Nieuwe Steenweg 96.


U vindt deze dagordes en de besluitenlijst ook terug onder 'Bestuur / Digitaal bestuur (lokaal) / Gemeenteraad' en  'Bestuur / Digitaal bestuur (lokaal) / OCMW-raad'

U kunt ze op volledig scherm bekijken via volgende opdracht:  >>  en  Presentatiemodus 

 

 

Koop lokaal, ook digitaal!

 

koop lokaal

 

 

Wat niemand deze zomer had verwacht, is toch realiteit geworden: niet-essentiële winkels zijn weer voor 4 à 6 weken dicht.

“Ik koop lokaal” blijft niet bij de pakken zitten en wil de consument oproepen om dit najaar lokaal te blijven kopen en niet te kiezen voor de buitenlandse e-commerce reuzen.

Koop lokaal, ook digitaal’!

 

 

Onder deze noemer willen we een overzicht brengen van fysieke winkels die momenteel de deuren moeten sluiten, maar wel een alternatief aanbod hebben. Dit kan via een webshop maar evengoed via verkoop of bestellingen op sociale media e.d. Ook afhaalpunten en leveringen aan huis kunnen hierin opgenomen worden. Concreet willen we -zo snel mogelijk- een overzicht van dit lokaal aanbod verzamelen op de gemeentelijke website, gekoppeld aan een Vlaamse mediacampagne van www.ikkooplokaal.be.

 

We verwerken jullie gegevens zo snel als mogelijk op onze website, die snel inschrijft, komt ook snel op de website! Interesse? Schrijf je dan snel in door dit inschrijvingsformulier in te vullen.

 

 

Steun Mehoni in deze lastige tijden

 

Mehoni groepsfoto

 

Wie al mocht dat denken dat de beste vrouwenvolleybalploeg van onze gemeente (www.mehoni.be) in comateuze toestand gehouden wordt tot wanneer corona uitgeteld is, die moeten we dringend uit zijn/haar onwetendheid verlossen. ’t Is waar dat de volleybalcompetitie noodgedwongen nog op apegapen ligt, maar alle andere afdelingen van Mehoni draaien op volle toeren.

 

U kunt ons steunen in deze barre tijden! Lees er meer over in de rubriek Sport.

ONDERHOUDSWERKEN LANDBOUWWEGEN

 

blankenbergsedijkzuid

 

Het gemeentebestuur van Zuienkerke laat onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uitvoeren aan de Blankenbergse Dijk Zuid en de Blauwe Torenstraat (een stukje van het gedeelte achter de Vagevuurwijk) te Zuienkerke.

De werken omvatten freeswerken, het openbreken van de bestaande verharding, grondwerk, het plaatsen van nieuwe fundering en het asfalteren.

Bij gunstige weersomstandigheden starten de werken vanaf 16/11/2020.

Deze werken zullen uitgevoerd worden door nv De Vriese, Oude Heirweg 17 te 8851 Koolskamp.

Tijdens de duur der werken zal er een verkeersverbod gelden in de voornoemde straten.

 

Planning der werken

Fase 1: alle freeswerken in de Blankenbergse Dijk Zuid en de Blauwe Torenstraat (kant Vagevuurwijk, niet deel richting Zuienkerke daar dit deel in eerste instantie als omleidingsweg zal gebuikt worden)

Fase 2: kofferwerken (= opbreken bestaande verharding, grondwerk, plaatsen nieuwe fundering) in de Blauwe Torenstraat (kant Blauwe Toren)

Fase 3: kofferwerken Blankenbergse Dijk Zuid

 

Verkeersverloop

De Vagevuurwijk zal bereikbaar zijn via de Blankenbergse Steenweg.

De Blauwe Torenstraat tussen de Blankenbergse Dijk Zuid en de Heerweg blijft open voor verkeer zolang er geen nieuwe onderlaag in de Blankenbergse Dijk Zuid ligt.

Bij eventuele wijzigingen wordt u op de hoogte gebracht.

Wij vragen u begrip te tonen voor de hinder die u door deze werkzaamheden ondervindt.

Subcategorieën

Wij gebruiken enkel technische cookies om deze website te laten werken. Met het gebruik van deze site geef je de toestemming om cookies te gebruiken.
Ok