Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Officiële bekendmakingen

Verkeer: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake de invoering van een zone 30 in de Doelhofstraat.

Geschreven: donderdag 08 februari 2018 15:08


Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op de Omzendbrief MOB/2007/01 van de Vlaamse Minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke kansen;

Gelet op de artikelen 112 en 117 van de Nieuwe Gemeentewet;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

Overwegende dat om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker op het kasseigedeelte in de Doelhofstraat te optimaliseren een snelheidsbeperkende maatregel noodzakelijk is;

Overwegende dat het een gemeenteweg betreft;

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Artikel 1:

Het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer goed te keuren waarbij voor het kasseigedeelte een zone 30 ingevoerd wordt.

Deze reglementering begint in de Doelhofstraat ter hoogte van de huisnrs. 5 & 64.

Het begin van deze reglementering wordt kenbaar gemaakt d.m.v. het zonaal verkeersbord F4a (30 km./u.)

Herhaling van deze reglementering telkens na elke kruispunt.

Deze reglementering eindigt in de Doelhofstraat ter hoogte van de huisnrs. 57 & 18/20.

Het einde van deze reglementering wordt kenbaar gemaakt d.m.v. het zonaal verkeersbord F4b (30 km./u.).Meer artikelen...

 1. Verkeer: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake de snelheidsbeperking tot 30 km/u voor voertuigen +7,5 ton in de Nieuwe Steenweg.
 2. Aanvullende verkeersverordening inzake toegangsverbod via de verbindingsweg tussen de Blankenbergse Steenweg en de Blauwe Torenstraat
 3. Aanvullende verkeersverordening betreffende het invoeren van parkeerverbod in een gedeelte van de Oude Molenweg.
 4. Politlebesluit van de gouverneur betreffende verlenging van het captatieverbod voor beregening vanuit waterlopen voor recreatieve doeleinden in West-Vlaanderen.
 5. Politiebesluit van de gouverneur betreffende verlenging van het verbod voor gebruik drinkwater voor welbepaalde doeleinden in West-Vlaanderen
 6. Politiebesluit i.v.m. drinkwaterbedeling
 7. Vogelgriep: VERLENGING EN VERDERE VERSOEPELING van de preventieve maatregelen
 8. Vogelgriep: versoepeling van de preventieve maatregelen
 9. Vogelgriep : informatie gericht aan de hobbyhouders van pluimvee en vogels
 10. OPMAAK VAN DE GEMEENTELIJKE LIJST VAN GEZWORENEN DIE KUNNEN WORDEN AANGEWEZEN OM IN EEN ASSISENHOF TE ZETELEN
 11. Tijdelijke politieverordening n.a.v. de wielerwedstrijd Eneco Tour op 21 september 2016.
 12. Tijdelijke politieverordening n.a.v. een straatbarbecue in de Lettenburgstraat op 3 september 2016.
 13. Tijdelijke politieverordening n.a.v. een schoolfeest op 25 juni 2016 te Nieuwmunster.
 14. Tijdelijke politieverordening n.a.v. een schoolfeest op 25 juni 2016 te Nieuwmunster.
 15. Tijdelijke politieverordening n.a.v. processsie te Zuienkerke op 29 mei 2016
 16. Tijdelijke politieverordening n.a.v. processsie te Zuienkerke op 29 mei 2016