Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Officiële bekendmakingen

Mededeling kleine verandering landbouwbedrijf klasse 2 gelegen Brugse Steenweg 39

Geschreven: vrijdag 10 november 2017 11:48

                                                                                                                                                 


De Burgemeester van de gemeente ZUIENKERKE brengt ter algemene kennis van het publiek dat door DEMEYERE Sonja, Filip, Stefaan, P.A. Oostendse Steenweg 18 te 8377 Zuienkerke een milieuvergunningvergunning is bekomen.SOORT INRICHTING:        Mededeling kleine verandering Landbouwbedrijf

KLASSE:                               2

LIGGING:                             Brugse Steenweg 39 te 8377 Zuienkerke

KADASTRAAL BEKEND: 4e Afdeling Sectie B nrs. 283 F, 283 G, 289


De vergunning met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 14/11/2017 tot en met 14/12/2017 in het gemeentehuis van ZUIENKERKE, dienst milieu van 9 u. tot 12.u.

Gedurende die periode kan beroep worden ingediend bij de Deputatie van de Provincie West Vlaanderen.Te Zuienkerke op 10/11/2017

De Secretaris,                                                                                    De Burgemeester,

F. Goethals                                                                                        A. De VliegheMeer artikelen...

 1. Aanvullende verkeersverordening betreffende het invoeren van parkeerverbod in een gedeelte van de Oude Molenweg.
 2. Politlebesluit van de gouverneur betreffende verlenging van het captatieverbod voor beregening vanuit waterlopen voor recreatieve doeleinden in West-Vlaanderen.
 3. Politiebesluit van de gouverneur betreffende verlenging van het verbod voor gebruik drinkwater voor welbepaalde doeleinden in West-Vlaanderen
 4. Politiebesluit i.v.m. drinkwaterbedeling
 5. Vogelgriep: VERLENGING EN VERDERE VERSOEPELING van de preventieve maatregelen
 6. Vogelgriep: versoepeling van de preventieve maatregelen
 7. Vogelgriep : informatie gericht aan de hobbyhouders van pluimvee en vogels
 8. OPMAAK VAN DE GEMEENTELIJKE LIJST VAN GEZWORENEN DIE KUNNEN WORDEN AANGEWEZEN OM IN EEN ASSISENHOF TE ZETELEN
 9. Tijdelijke politieverordening n.a.v. de wielerwedstrijd Eneco Tour op 21 september 2016.
 10. Tijdelijke politieverordening n.a.v. een straatbarbecue in de Lettenburgstraat op 3 september 2016.
 11. Tijdelijke politieverordening n.a.v. een schoolfeest op 25 juni 2016 te Nieuwmunster.
 12. Tijdelijke politieverordening n.a.v. een schoolfeest op 25 juni 2016 te Nieuwmunster.
 13. Tijdelijke politieverordening n.a.v. processsie te Zuienkerke op 29 mei 2016
 14. Tijdelijke politieverordening n.a.v. processsie te Zuienkerke op 29 mei 2016
 15. Tijdelijke politieverordening n.a.v. straatbarbecue op 29 mei 2016 in Kerkstraat te Zuienkerke.
 16. Tijdelijke politieverordening n.a.v. straatbarbecue op 29 mei 2016 in Kerkstraat te Zuienkerke.