Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Openbaar onderzoek

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning voor "rooiwerken en terreinaanlegwerken: poel, laantjes en herinrichting oever" Moerdreve 11.

Geschreven: donderdag 16 augustus 2018 11:54
Hits: 0


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

de heer Depla RikHeeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over “rooiwerken en terreinaanlegwerken: poel, laantjes en herinrichting oever”.De aanvraag heeft als adres(sen):Moerdreve 11, 8377 Zuienkerke,

Kadastraal bekend: Afdeling 3 (MEETKERKE) , sectie C, nr 0296C, 0296B, 0293F, 0298, 0297,0296A, 0295A & 0294A.De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. Hierbij kan u terecht voor meer info.De aanvraag ligt van 17 augustus 2018 tot en met 15 september 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 ZuienkerkeGedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst voor Omgevingsvergunningen.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)Voor meer informatie kan u terecht bijGemeentelijk contactpunt

e-mail gemeente: omgeving@zuienkerke.be

tel: 050/43.20.54