Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Openbaar onderzoek

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen woning - herbouwen bijgebouw na slopen - slopen bijgebouw II - aanleggen zwembadBEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

mevrouw Versyck PharyHeeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het verbouwen woning - herbouwen bijgebouw na slopen - slopen bijgebouw II - aanleggen zwembad.De aanvraag heeft als adres(sen):Assestraat 1, 8377 Zuienkerke,

Kadastraal bekend: Afdeling 1 (ZUIENKERKE) , sectie B, nr 0643 B & 0642 BDe overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. Hierbij kan u terecht voor meer info.De aanvraag ligt van 21 januari 2019 tot en met 19 februari 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 ZuienkerkeGedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst voor Omgevingsvergunningen.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer informatie kan u terecht bijGemeentelijk contactpunt

e-mail gemeente: omgeving@zuienkerke.be

tel: 050/43.20.54

Pagina 1 van 5

Wij gebruiken enkel technische cookies om deze website te laten werken. Met het gebruik van deze site geef je de toestemming om cookies te gebruiken.
Ok