Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Openbaar onderzoek

Bekendmaking openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning Vagevuurstraat 9

Geschreven: vrijdag 13 april 2018 10:10
Hits: 0Volgende aanvrager(s)de heer Blondé Quentin

mevrouw D’Haese NikieHeeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingenKort omschreven gaat het over het bouwen van een woning.De aanvraag heeft als adres(sen):

Vagevuurstraat 9, 8377 Zuienkerke,

Kadastraal bekend: Afdeling 2 (ZUIENKERKE) , sectie C, nr 0435 DDe overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. Hierbij kan u terecht voor meer info.De aanvraag ligt van 20 april 2018 tot en met 19 mei 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 ZuienkerkeGedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst voor Omgevingsvergunningen.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer informatie kan u terecht bijGemeentelijk contactpunt

e-mail gemeente: omgeving@zuienkerke.be

tel: 050/43.20.54