Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Openbaar onderzoek

Openbaar onderzoek ontwerp inrichtingsnota Kwestshage - Meetkerkse Moeren

Geschreven: donderdag 07 december 2017 18:23
Hits: 0


Het gemeentebestuur van Zuienkerke, brengt ter algemene kennis dat De Vlaamse Landmaatschappij het ontwerp inrichtingsnota Kwetshage – Meetkerkse Moeren voorlopig heeft opgemaakt.

Betreffende inrichtingsnota kadert in de uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 13/10/2017 (VR 2017 1310 DOC.0987 1) aangaande de verdere realisatie van de compensatiematrix voor de natuurcompensaties voor de achterhaven van Zeebrugge. 

In de voorlopige inrichtingsnota wordt een projectgebied gedefinieerd dat bestaat uit twee deelgebieden: Kwetshage en Meetkerkse Moeren.

Het ontwerp ligt ter inzage in het gemeentehuis, van 13/12/2017 tot en met 12/01/2018, elke werkdag van 9 uur tot 11 uur.

Bezwaren en opmerkingen kunnen gedurende voormelde termijn, VOOR 13/01/2018, worden toegezonden aan:

Het college van Burgemeester en Schepenen

Kerkstraat 17

8377 Zuienkerke

Te Zuienkerke, op 13/12/2017

i.o.

De Secretaris                                                                                   De Burgemeester
F. Goethals                                                                                     A. De Vlieghe