Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Openbaar onderzoek

Milieuvergunningsaanvraag voor een inrichting van eerste klasse voor uitbreiden, toevoegen en wijzigen van een rundveehouderij.

Hits: 0

De Burgemeester van de gemeente Zuienkerke brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de heer BRUSSELLE Dennis, wonende te Oosternieuwweg Noord 13 te B-8377 Zuienkerke een milieuvergunningsaanvraag is ingediend.

Ligging: Zuienkerke, Oosternieuwweg Noord 13

kadastraal bekend ZUIENKERKE 4 AFD. sectie B, nrs. 0239B, 0239C, 0241, 0242

Aard: Uitbreiden, toevoegen en wijzigen van een rundveehouderij

De rubrieken 6.4.1., 6.5.1., 9.4.3.c.2., 15.1.1., 17.1.2.1.2., 17.3.2.1.1.1.b., 17.4., 19.6.2.a., 28.2.c.1., 45.4.e.1., 45.14.3., zijn van toepassing.

De vergunningsaanvraag met bijlage ligt gedurende de periode van 24/04/2017 tot en met 24/05/2017 ter inzage van het publiek bij de Milieudienst van het gemeentebestuur, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, elke werkdag van 9 uur tot 12 uur.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van Burgemeester en Schepenen schriftelijk worden gericht en mondeling medegedeeld aan de Burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

De Secretaris                                                     De burgemeester

F. Goethals                                                         A. De Vlieghe