Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Openbaar onderzoek

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning voor opwaardering van het park "Sunparks De Haan"BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

NV SUNPARKS DE HAANHeeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingen

            - de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteitenKort omschreven gaat het over “sunparks de haan – opwaardering van het park”.De aanvraag heeft als adres(sen):

Wenduinesteenweg 150, 8420 De Haan - Driftweg 150, 8377 Zuienkerke,

Kadastraal bekend: Afdeling 5 (NIEUWMUNSTER), sectie B, nrs 24M2, 24A5, 24P, 24Z, 24X2, 24Y4, 24F3, 24K3, 24W, 24L2, 24B4, 23T, 24N, 24C3, 24H4, 24Z3, 24L4, 24S3, 24T3, 24V4, 24S, 24G2, 24H3, 24C4, 24F2, 24Z2, 24A3, 24B2, 24S2, 24R, 24X4, 24Y2, 24D4, 24R4, 24V3, 24D3, 24V2, 24G4, 24B3, 24Y, 24W2, 24E3, 23S, 24P3, 24N4, 24W3, 24G3, 24R2, 24L3, 24S4, 24M3, 24W4, 24P4, 24X3, 24R3, 24K4, 24B5, 24M4, 24T4, 24N3, 23P, 24A4, 24Y3, 23A, 24A2, 24N2, 24T, 24X, 24P2, 24H2, 24K2, 24C2, 24T2, 24D2, 24V, 24E2, 24F4, 23LDe overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. Hierbij kan u terecht voor meer info.De aanvraag ligt van 1 maart 2019 tot en met 30 maart 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 ZuienkerkeGedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst voor Omgevingsvergunningen.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)Voor meer informatie kan u terecht bijGemeentelijk contactpunt

e-mail gemeente: omgeving@zuienkerke.be

tel: 050/43.20.54

Pagina 1 van 6

Wij gebruiken enkel technische cookies om deze website te laten werken. Met het gebruik van deze site geef je de toestemming om cookies te gebruiken.
Ok