Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Openbaar onderzoek

Openbaar onderzoek voor de aanvraag van omgevingsvergunning voor de renovatie bestaande carport & tuinberging Doelhofstraat 5

Geschreven: vrijdag 01 juni 2018 09:33
Hits: 3


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

Dehollander Nel

Coopman JosephineHeeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingenKort omschreven gaat het over het renovatie bestaande carport & tuinberging.De aanvraag heeft als adres(sen):Doelhofstraat 5, 8377 Zuienkerke,

Kadastraal bekend: Afdeling 5 (NIEUWMUNSTER) , sectie A, nr 0344 B 2De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. Hierbij kan u terecht voor meer info.De aanvraag ligt van 7 juni 2018 tot en met 6 juli 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 ZuienkerkeGedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst voor Omgevingsvergunningen.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)Voor meer informatie kan u terecht bijGemeentelijk contactpunt

e-mail gemeente: omgeving@zuienkerke.be

tel: 050/43.20.54