Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Openbaar onderzoek

Bekendmaking openbaar onderzoek voorlopige bescherming als monument van 'Eendenkooi van Meetkerke' in Zuienkerke en Brugge.BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

1.    Onderwerp:Op 15 april 2020 ondertekende de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed, het besluit tot voorlopige bescherming als monument van ‘Eendenkooi van Meetkerke’ in Zuienkerke (Meetkerke) en Brugge (Sint-Andries). Over die bescherming wordt een openbaar onderzoek georganiseerd[1] waarbij belanghebbenden in die periode het beschermingsdossier kunnen inkijken en eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen formuleren. Na het openbaar onderzoek, bundelt de gemeente alle opmerkingen en bezwaren en bezorgt die aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Na de behandeling van de adviezen, opmerkingen en bezwaren beslist de minister over de definitieve bescherming.2.    Periode:Het openbaar onderzoek loopt van 1 juni 2020 tot en met 30 juni 2020.3.    Inzage:U kan het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier komen inkijken bij de dienst Ruimtelijke Ordening, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke (U kan hiervoor een afspraak maken op het nummer 050/43 20 50).Zodra het openbaar onderzoek start, vindt u deze informatie ook op de webpagina van het agentschap Onroerend Erfgoed: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be.U kan deze documenten ook digitaal raadplegen in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. U kan hiervoor een afspraak maken op het nummer 02 553 18 21.4.    Opmerkingen en bezwaren:U kan opmerkingen en bezwaren per gewone brief sturen naar het College van Burgemeester en Schepenen Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke of afgeven bij de dienst Ruimtelijke Ordening, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke.U kan opmerkingen en bezwaren ook indienen via stedenbouw@zuienkerke.be of info@zuienkerke.be

[1] Dit openbaar onderzoek wordt georganiseerd in uitvoering van artikel 6.1.7. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013

Pagina 1 van 12

Wij gebruiken enkel technische cookies om deze website te laten werken. Met het gebruik van deze site geef je de toestemming om cookies te gebruiken.
Ok