Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Openbaar onderzoek

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning voor een kleine windmolen in de Oosternieuwweg Noord 13BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

Brusselle DennisHeeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingenKort omschreven gaat het over “Aanvraag kleine windmolen Brusselle”.De aanvraag heeft als adres(sen):

Nabij Oosternieuwweg Noord 13,

Kadastraal bekend: Afdeling 4 (HOUTAVE) , sectie B, nr 0224 ADe overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie van de provincie West-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.De aanvraag ligt van 20 mei 2019 tot en met 18 juni 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 ZuienkerkeGedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst voor Omgevingsvergunningen.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer informatie kan u terecht bijGemeentelijk contactpunt

e-mail gemeente: omgeving@zuienkerke.be

tel: 050/43.20.54

Pagina 1 van 7

Wij gebruiken enkel technische cookies om deze website te laten werken. Met het gebruik van deze site geef je de toestemming om cookies te gebruiken.
Ok