Back to Top
 

Inschrijvingen

Inschrijving van de leerling:

 

Je kunt je kind inschrijven op onze school:


op de schooldagen tussen 8.30u en 16.00u;
op werkdagen van 1 tot 10 7 en vanaf de eerste werkdag na 15 augustus
tussen 9.00u en 12.00u in de school;
na afspraak (mondeling of telefonisch) met de directeur.

Bereken hier wanneer uw oogappel voor het eerst naar school mag.


De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals:

de identiteitskaart van het kind;
het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
de reispas voor vreemdelingen.

De directeur vraagt bij de eerste inschrijving het identificatienummer.
Als de ouders het identificatienummer niet wensen of niet kunnen geven,
vraagt de directie het identificatienummer aan het departement onderwijs.

De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat
hun kind niet in een andere school is ingeschreven.