Een jaarkalender is steeds op school te verkrijgen.