De kangoeroeklas is opgestart om tegemoet te komen aan leerlingen die nood hebben aan meer uitdaging dan wat ze in de klas aangeobden krijgen.

Wat houdt dat nu in?

Die kinderen worden elke week één uur begeleid in de zorgklas. De bedoeling is dat de mogelijkheid gecreëerd wordt om op hun niveau een opdracht uit te werken. Ze kunnen er dus werken aan allerlei projecten of onderwerpen. Het voordeel van de kangoeroeklas is dat de leerontwikkeling van de kinderen gestimuleerd wordt. Daarnaast is het een meerwaarde dat de kindern samenkomen met ontwikkelingsgelijken. Juf Joke is telkens aanwezig om de kinderen te coachen in het leerproces.

Toch maaoeten ook enkele afspraken gemaakt worden:

-Er moet steeds hard gewerkt worden in de kangoeroeklas. Er liggen altijd voldoende opdrachten klaar.       

-Elk schriftelijk werk moet verzorgd en overzichtelijk zijn.

-Bij grote opdrachten hoort een planning gemaakt te worden.

-Bij de kangoeroeklas hoort ook een rapport. Daarop wordt een beoordeling gegeven op o.a. attitude, werkhouding, orde en netheid,...

Welke activiteiten kunnen er voorkomen?

-over een onderwerp leren opzoeken in boeken, op het internet.

-projectwerk: een project uitwerken over een zelfgekozen of een opgegeven onderwerp.

-uitdagende taal- en rekenraadsels oplossen.

-gezelschapspelen: leren omgaan met winnen en verliezen.

-begrijpend lezen: bespreken van teksten, krantenartikels,...

-leren structuur brengen in een tekst, de tekst navertellen met eigen woorden, vragen beantwoorden.

-creatief schrijven.

-...