Directeur: juf Ingrid

Leerkrachten         
Kleuterklassen: juf Tamara, juf Sylvie, juf Pascale, meester Philippe

eerste leerjaar: juf Désirée / juf Sabien
tweede leerjaar: juf Michèle / juf Sylvie 
derde leerjaar: juf An
vierde leerjaar: juf Sophie 
vijfde leerjaar: juf Greta / juf Tania
zesde leerjaar: juf Shannah / juf Tania

Bijzondere leerkrachten           
lichamelijke opvoeding: meester Nick
rooms katholieke godsdienst: juf An wordt tijdelijk vervangen door juf Conny
niet-confessionele zedenleer: juf Sophie 
zorg: juf Els / juf Tamara / juf Sophie / juf Sabien / juf Conny
ICT-coördinator: juf Shannah
kinderverzorgster: juf Greta / juf Yentl

Ondersteunend personeel       
administratie: juf Els
opvang: juf Kelly
buschauffeur: juf Sophie
busbegeleiding/refter/schoonmaak: Annemie, Christel, Corry, Nancy, Jenny, Martine, Lies