Directeur: juf Ingrid

Leerkrachten         
peuterklas en eerste kleuterklas: juf Tamara / juf Sylvie
tweede kleuterklas: juf Pascale
derde kleuterklas: meester Philippe

eerste leerjaar: juf Désirée / meester Franky
tweede leerjaar: juf Michèle / juf Sylvie 
derde leerjaar: juf An
vierde leerjaar: juf Sophie 
vijfde leerjaar: juf Greta 
zesde leerjaar: juf Shannah / juf Tania

Bijzondere leerkrachten           
lichamelijke opvoeding: meester Max
zwemmen: juf Tania       
rooms katholieke godsdienst: juf An wordt tijdelijk vervangen door juf Jolien
niet-confessionele zedenleer: juf Sophie 
zorg: juf Els / juf Shannah / juf Sylvie / juf Tamara     
ICT-coördinator: juf Shannah
kinderverzorgster: juf Greta

Ondersteunend personeel       
administratie: juf Els
opvang: juf Kelly (+ extra begeleider 's avonds)
buschauffeur: juf Marleen
busbegeleiding/refter/schoonmaak: Annemie, Corry, Nancy, Jenny, Martine, Lies