Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Welkom op de website van het OCMW Zuienkerke

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Zuienkerke streeft ernaar de maatschappelijke dienstverlening te verzekeren waardoor elke inwoner van onze gemeente een menswaardig bestaan kan leiden.  H

Adres: Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke. Het OCMW bevindt zich in het gemeentehuis en is als volgt contacteerbaar:

Telefoon: 050 / 42 79 98
Fax: 050 / 42 67 37

___________________________________________________________________________________________________________ 

Voorwoord van de Voorzitter

Beste inwoner,

Voor gezinnen met beperkte financiële middelen is het begin van het schooljaar een moeilijke periode. Daarom voerde OCMW Zuienkerke vorig jaar, in samenwerking met het gemeentebestuur, onderwijscheques en onderwijspremies in. Om ervoor te zorgen dat gezinnen met een beperkt budget minder financiële drempels ervaren bij de aankoop van schoolmateriaal of bij deelname aan schoolse activiteiten, wordt deze financiële ondersteuning verdergezet.

Een onderwijscheque heeft een waarde van 10 euro en kan aangekocht worden tegen de prijs van 2 euro. De cheques zijn persoonlijk en ze zijn het hele schooljaar geldig. Voor studenten in het hoger onderwijs tot de leeftijd van 25 jaar wordt een onderwijspremie van 150 euro ingevoerd. Onderwijscheques en onderwijspremies kunnen aangevraagd worden bij de sociale dienst van OCMW Zuienkerke. In deze bijlage lichten we graag alle modaliteiten voor je toe.

 


Als gevolg van het interprofessioneel akkoord dat de sociale partners begin dit jaar gesloten hebben, werden het leefloon en diverse andere uitkeringen verhoogd. We geven een woordje uitleg en een overzicht van de nieuwe leefloonbedragen.

 

Om hun kosten voor verwarming te beperken, kunnen mensen onder een aantal voorwaarden een verwarmingstoelage bekomen. De regeling geldt voor wie verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas. Aan het einde van onze katern vind je onder welke voorwaarden je voor deze toelage in aanmerking komt. Om een aanvraag in te dienen of voor meer inlichtingen, ben je welkom bij onze sociale dienst.

 

In naam van de mandatarissen en de personeelsleden van OCMW Zuienkerke wens ik je een aangename en knusse herfstperiode.

 

Met vriendelijke groeten,

Noël Delaere, Voorzitter OCMW Zuienkerke