Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Welkom op de website van het OCMW Zuienkerke

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Zuienkerke streeft ernaar de maatschappelijke dienstverlening te verzekeren waardoor elke inwoner van onze gemeente een menswaardig bestaan kan leiden.  H

Adres: Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke. Het OCMW bevindt zich in het gemeentehuis en is als volgt contacteerbaar:

Telefoon: 050 / 42 79 98
Fax: 050 / 42 67 37

___________________________________________________________________________________________________________ 

Voorwoord van de Voorzitter

Beste inwoner,

Op het Thuiszorgplatform, dat het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) vorige maand organiseerde, maakten we kennis met de nieuwe Zorg-ID. Het is een praktisch en handig kaartje met contactgegevens en nuttige informatie over de gebruiker, die vooral belangrijk zijn bij een ongeval of een onvoorziene ziekenhuisopname. Wie een Zorg-ID wenst, kan zijn of haar kaartje afhalen bij de sociale dienst van OCMW Zuienkerke.

 

 

Om de samenwerking te bevorderen tussen alle overheden, organisaties, beroepskrachten en vrijwilligers, die zich inzetten voor gezinnen met kinderen, hebben de gemeente en het OCMW van Zuienkerke en de stad en het OCMW van Blankenberge vorig jaar samen een Huis van het Kind opgericht. Met dit samenwerkingsverband willen we onze gezinnen beter ondersteunen via preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en het creëren van ontmoetingskansen voor (groot)ouders en kinderen. Het Huis van het Kind Blankenberge – Zuienkerke startte onlangs met een maandelijks Oudercafé. Dit is een gratis infomoment over een specifiek opvoedingsthema. In deze bijlage maken we de thema’s van april en mei bekend.

 

 

Tot slot willen we onze dienst “Thuisbezorgde maaltijden via OCMW Zuienkerke” onder de aandacht brengen. Hiermee richten we ons tot iedereen die het moeilijk heeft om zelf een maaltijd te bereiden. In onze katern zetten we de praktische modaliteiten uiteen en als uitsmijter geven we graag het menu van mei mee. Voor meer inlichtingen of om een maaltijd te bestellen, ben je hartelijk welkom bij onze sociale dienst.

 

Met vriendelijke groeten,

Noël Delaere, Voorzitter OCMW Zuienkerke

 

 


 

Werken aan OCMW woning gestart


Het huisje van het OCMW Zuienkerke in de Blankenbergse Dijk Zuid, dat vernield was door brand, is afgebroken. Binnenkort starten we met de bouw van een nieuwe woning. Als de planning van de architect en de aannemer niet door onvoorziene tegenslagen in de war gestuurd wordt, zal deze woning eind 2018 afgewerkt zijn.