Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Welkom op de website van het OCMW Zuienkerke

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Zuienkerke streeft ernaar de maatschappelijke dienstverlening te verzekeren waardoor elke inwoner van onze gemeente een menswaardig bestaan kan leiden.  H

Adres: Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke. Het OCMW bevindt zich in het gemeentehuis en is als volgt contacteerbaar:

Telefoon: 050 / 42 79 98
Fax: 050 / 42 67 37

___________________________________________________________________________________________________________ 

Vacature poetshulp (12/38)

 


Het OCMW bestuur van de gemeente Zuienkerke werft volgende personeelslid (m/v) aan :


een deeltijdse (12/38) tijdelijke poetshulp (M/V)

(technisch beambte niveau E1)

 

De technisch beambte poetshulp (M/V) zal tewerkgesteld worden bij zorgbehoevende personen thuis in Zuienkerke en in de deelgemeentes. Het betreft een vervangings contract voor minimum 8 weken met kans op verlenging. Onmiddellijke indiensttreding.

 

Aanwervingsvoorwaarden:

Geen diplomavereisten.

Beschikken over eigen vervoer.

Geschikt bevonden worden bij een selectieprocedure.

Vereiste vaardigheden: zelfstandig, net en ordelijk kunnen werken, kennis van poetsmethodes en -producten, sociaal vaardig en discreet zijn, stiptheid en klantvriendelijkheid.

 

Wedde :

de bezoldiging gebeurt in de weddeschaal E1. De minimum bruto geïndexeerde jaarwedde in E niveau bedraagt 22.172,52 euro voor een voltijdse betrekking. Bovendien bieden wij je maaltijdcheques en een kilometervergoeding.

 

De kandidatuurstelling gebeurt aan de hand van een door het OCMW beschikbaar gesteld CV-formulier en dient ten laatste op woensdag 17 december 2018 toe te komen of tegen ontvangstbewijs te worden afgegeven bij het OCMW t.a.v. de OCMW voorzitter Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke of via mail t.a.v. inez.goderis@ocmw-zuienkerke.be .

 

Aan de kandidaat die geschikt wordt bevonden zal een uittreksel uit het strafregister worden opgevraagd. Verdere inlichtingen en CV-formulier kunnen bekomen worden bij de directeur sociaal beleid (tel. 050/42 79 98) of via e-mail inez.goderis@ocmw-2uienkerke.be

 

 


 

Voorwoord van de Voorzitter

Beste inwoner,

Energieleveranciers veranderen voortdurend hun tarieven. Veel mensen kunnen dan ook fors besparen op hun energiefactuur door te switchen van leverancier. Overstappen naar een nieuw contract of een nieuwe leverancier is gratis en heel gemakkelijk. Maar kiezen welke leverancier met welk energiecontract het best bij jou en je behoeften past, is niet zo eenvoudig. Om je hierbij te helpen, organiseren de Energiesnoeiers de Switch-Campagne. Op vrijdagvoormiddag 23 november komen ze daarvoor naar de vergaderzaal op de eerste verdieping van het Gemeentehuis. Je bent er welkom voor hun onafhankelijk advies en hulp bij een eventuele overstap naar een nieuw, goedkoper contract. Meer informatie over deze Switch-campagne kan je bekomen bij onze sociale dienst.

 1311switch

 

Doordat de spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen in augustus overschreden is, verhoogde het leefloon vanaf 1 september. In deze katern vind je de nieuwe leefloonbedragen en een korte toelichting. Om hun verwarmingskosten te verminderen, kunnen mensen onder bepaalde voorwaarden een verwarmingstoelage bekomen in het kader van het Sociaal Stookoliefonds. De regeling geldt voor wie verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas. In onze bijlage vind je onder welke voorwaarden je voor deze toelage in aanmerking komt. Om een aanvraag in te dienen of voor meer inlichtingen, ben je hartelijk welkom bij onze sociale dienst.

 

Tot slot maken we graag de thema’s bekend van de infomomenten, die dit jaar nog gepland zijn in het Oudercafé. Deze infosessies over specifieke opvoedingsthema’s worden georganiseerd door het Huis van het Kind Blankenberge – Zuienkerke.

 OCMW Gemeente

 

Omdat dit mandaat vanaf 1 januari 2019 niet meer bestaat, is dit het laatste voorwoord dat ik als OCMW-voorzitter schrijf. Als gevolg van het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur dat een maximale integratie van de Gemeente en het OCMW beoogt, zal deze functie door drie verschillende personen uitgeoefend worden. De taken van het Vast Bureau van het OCMW worden overgenomen door het College van Burgemeester en Schepenen met de burgemeester aan het hoofd.

 

De bevoegdheden van de OCMW-Raad worden uitgeoefend door de Gemeenteraad onder leiding van de voorzitter van de Gemeenteraad. De sociale dossiers worden toevertrouwd aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst dat een eigen voorzitter heeft. Wellicht wordt alle OCMW-informatie opgenomen in het PoldermagaZIEN en niet meer in een afzonderlijke bijlage gepubliceerd. Het was een eer en een genoegen om gedurende negen jaar samen met de personeelsleden van onze sociale dienst deze OCMW-Katern ineen te knutselen. In de toekomst blijven we er alles aan doen om je zo goed mogelijk te informeren.

 

Met vriendelijke groeten,

Noël Delaere, Voorzitter OCMW Zuienkerke

 

 


 

Werken aan OCMW woning gestart


Het huisje van het OCMW Zuienkerke in de Blankenbergse Dijk Zuid, dat vernield was door brand, is afgebroken. Binnenkort starten we met de bouw van een nieuwe woning. Als de planning van de architect en de aannemer niet door onvoorziene tegenslagen in de war gestuurd wordt, zal deze woning eind 2018 afgewerkt zijn.

 

ocmw woning2

 

ocmw huisje3

woning ocmw 4