Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Welkom op de website van het OCMW Zuienkerke

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Zuienkerke streeft ernaar de maatschappelijke dienstverlening te verzekeren waardoor elke inwoner van onze gemeente een menswaardig bestaan kan leiden.  H

Adres: Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke. Het OCMW bevindt zich in het gemeentehuis en is als volgt contacteerbaar:

Telefoon: 050 / 42 79 98
Fax: 050 / 42 67 37

___________________________________________________________________________________________________________ 

Voorwoord van de Voorzitter

Beste inwoner,

Omdat de spilindex voor de overheidswedden en de sociale uitkeringen in mei overschreden werd, verhoogden de leefl oonbedragen vanaf 1 juni met 2 procent. In deze bijlage zetten we de aangepaste bedragen op een rijtje.

 


Nu al nadenken, spreken en beslissen over de zorg die je wil, mocht je ernstig ziek worden: dat is vroegtijdige zorgplanning. Op het Thuiszorgplatform dat we in juni samen met OCMW Blankenberge en het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnszorg (SEL) organiseerden, kwam dit delicate onderwerp aan bod. We maakten kennis met www.VZPwvl.be, de website met alle mogelijke informatie over vroegtijdige zorgplanning en met het instructiefilmpje op de site, dat aantoont hoe je optimaal van deze website gebruik kunt maken.

 

Verder in onze katern geven we hierover graag wat meer informatie. In ons beleidsplan 2014-2019 is de samenwerking tussen de gemeente en het OCMW bij het bestrijden van kinderarmoede een prioritaire doelstelling. Daarom voerden we in september vorig jaar onderwijscheques in. Vanaf 1 juli hebben we dit initiatief aangevuld met de jeugdvoordeelpas en jeugdvoordeelbonnen. Het is onze bedoeling om gezinnen, die het financieel moeilijk hebben, een duwtje in de rug te geven en vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 18 jaar betaalbaar te houden.

 

 

De jeugdvoordeelpas geeft recht op korting bij deelname aan vrijetijdsactiviteiten, die georganiseerd worden door de jeugd- en sportdienst van de Gemeente Zuienkerke. De jeugdvoordeelbonnen kunnen gebruikt worden bij deelname aan vrijetijdsactiviteiten, die door andere organisaties binnen en buiten onze gemeente ingericht worden. De jeugdvoordeelpas en de jeugdvoordeelbonnen kunnen aangevraagd worden bij de sociale dienst van het OCMW en bij de gemeentelijke jeugddienst. Aan het einde van onze bijlage lichten we toe wie er recht op heeft en zetten we alle praktische modaliteiten uiteen.

Hierbij tevens een link naar het document voor aanvraag van terugbetaling van Jeugdvoordeelbonnen Zuienkerke.

 

In naam van de raadsleden en de beroepskrachten van OCMW Zuienkerke wens ik je een fijne en aangename zomerperiode. 

 

Met vriendelijke groeten,

Noël Delaere, Voorzitter OCMW Zuienkerke