Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Welkom op de website van het OCMW Zuienkerke

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Zuienkerke streeft ernaar de maatschappelijke dienstverlening te verzekeren waardoor elke inwoner van onze gemeente een menswaardig bestaan kan leiden.  H

Adres: Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke. Het OCMW bevindt zich in het gemeentehuis en is als volgt contacteerbaar:

Telefoon: 050 / 42 79 98
Fax: 050 / 42 67 37

___________________________________________________________________________________________________________ 

Voorwoord van de Voorzitter

Beste inwoner,

Energie is duur en energierekeningen kunnen hoog oplopen. Daarom kan het interessant zijn om even stil te staan bij je energieverbruik en te zoeken naar manieren om dit verbruik te doen dalen. Dit kan al door kleine en eenvoudige aanpassingen te doen in je woning. Hiervoor kan je gratis een energiescan laten uitvoeren. Energiesnoeiers van Kringwinkel ’t rad komen bij je thuis. Ze hebben een specifi eke opleiding gevolgd om je te helpen je energieverbruik te doen dalen. Ze geven een aantal concrete en bruikbare tips en gratis materialen. Hierdoor zal je energieverbruik meteen verminderen, wat je ook zult merken op je energiefactuur. Zoals we op de volgende pagina uiteenzetten, kom je - ongeacht je inkomen! - in aanmerking voor een gratis energiescan, op voorwaarde dat je een aanvraag doet via het OCMW. Onze sociale dienst zal je hierbij graag verder helpen.

 


Mensen die in de winter verwarmingsproblemen hebben omdat ze geld tekort komen om hun budgetmeter voor aardgas op te laden, zijn ook welkom bij de sociale dienst om een aanvraag in te dienen voor het opladen van een geldsom op hun budgetmeterkaart.


Wie voldoet aan één van de voorwaarden, die je vindt op de derde pagina van deze bijlage, bekomt elk jaar gratis een pak grote of twee pakken kleine vuilniszakken voor de gewone huisvuilophaling. Zowel voor het aanvragen als voor het ophalen van deze huisvuilzakken, ben je welkom bij onze sociale dienst.


Tot slot geven we enkele veranderingen mee op het gebied van werk.

Raadpleeg hier onze OCMW-Katern voor meer informatie.


In naam van de raadsleden en de beroepskrachten van OCMW Zuienkerke bied ik je mijn beste wensen voor een gelukkig, hartelijk, vreugdevol en gezond 2018.

 

Met vriendelijke groeten,

Noël Delaere, Voorzitter OCMW Zuienkerke

 

 


 

Werken aan OCMW woning gestart


Het huisje van het OCMW Zuienkerke in de Blankenbergse Dijk Zuid, dat vernield was door brand, is afgebroken. Binnenkort starten we met de bouw van een nieuwe woning. Als de planning van de architect en de aannemer niet door onvoorziene tegenslagen in de war gestuurd wordt, zal deze woning eind 2018 afgewerkt zijn.