Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Welkom op de website van het OCMW Zuienkerke

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Zuienkerke streeft ernaar de maatschappelijke dienstverlening te verzekeren waardoor elke inwoner van onze gemeente een menswaardig bestaan kan leiden.  H

Adres: Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke. Het OCMW bevindt zich in het gemeentehuis en is als volgt contacteerbaar:

Telefoon: 050 / 42 79 98
Fax: 050 / 42 67 37

___________________________________________________________________________________________________________ 

Vacature poetshulp (15/38)

 


Het OCMW bestuur van de gemeente Zuienkerke werft volgende personeelslid (m/v) aan :


een deeltijdse (15/38) tijdelijke poetshulp (M/V)

(technisch beambte niveau E1)

 

De technisch beambte poetshulp (M/V) zal tewerkgesteld worden bij zorgbehoevende personen thuis in Zuienkerke en in de deelgemeentes. Het betreft een vervangings contract voor minimum 8 weken met kans op verlenging. Datum indiensttreding: 24/10/2018.

 

Aanwervingsvoorwaarden:

Geen diplomavereisten.

Beschikken over eigen vervoer.

Geschikt bevonden worden bij een selectieprocedure.

Vereiste vaardigheden: zelfstandig, net en ordelijk kunnen werken, kennis van poetsmethodes en -producten, sociaal vaardig en discreet zijn, stiptheid en klantvriendelijkheid.

 

Wedde :

de bezoldiging gebeurt in de weddeschaal E1. De minimum bruto geïndexeerde jaarwedde in E niveau bedraagt 22.172,52 euro voor een voltijdse betrekking. Bovendien bieden wij je maaltijdcheques en een kilometervergoeding.

 

De kandidatuurstelling gebeurt aan de hand van een door het OCMW beschikbaar gesteld CV-formulier en dient ten laatste op woensdag 19 september20 18 toe te komen of tegen ontvangstbewijs te worden afgegeven bij het OCMW t.a.v. de OCMW voorzitter Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke of via mail t.a.v. inez.goderis@ocmw-zuienkerke.be .

 

Aan de kandidaat die geschikt wordt bevonden zal een uittreksel uit het strafregister worden opgevraagd. Verdere inlichtingen en CV-formulier kunnen bekomen worden bij de directeur sociaal beleid (tel. 050/42 79 98) of via e-mail inez.goderis@ocmw-2uienkerke.be

 

 


 

Voorwoord van de Voorzitter

Beste inwoner,

Elk jaar genieten we van een aantal mooie, zonnige dagen. Toch is hierbij ook voorzichtigheid geboden. Hoge temperaturen en ozonpieken kunnen immers gevolgen hebben voor onze gezondheid. Daarom vraagt de Vlaamse overheid om tijdens de waakzaamheidsfase van 15 mei tot 30 september acties te ondernemen. Het Agentschap Zorg & Gezondheid ontwikkelde hiervoor verschillende materialen in het kader van het project ‘Warme dagen? Zorg dragen!’ Advies, praktische tips en achtergrondinformatie bij dit project vind je in deze bijlage en op de website van de Vlaamse overheid via www.warmedagen.be.

 

 

OCMW Zuienkerke voerde vorig jaar in samenwerking met het Gemeentebestuur de jeugdvoordeelpas en jeugdvoordeelbonnen in. Hiermee willen we vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 18 jaar ook betaalbaar maken voor gezinnen, die het financieel wat moeilijker hebben. De jeugdvoordeelpas geeft recht op korting voor wie deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten, die onze gemeentelijke jeugd- en sportdienst organiseert. Jeugdvoordeelbonnen kunnen gebruikt worden bij deelname aan vrijetijdsactiviteiten, die door andere organisaties binnen en buiten onze gemeente ingericht worden. De jeugdvoordeelpas en jeugdvoordeelbonnen kunnen aangevraagd worden bij de sociale dienst van het OCMW en bij de gemeentelijke jeugddienst. In onze katern leggen we uit wie er recht op heeft en lichten we graag alle praktische modaliteiten toe.

 

Bij de begrotingscontrole in april maakte de federale regering 80 miljoen euro vrij voor armoedebestrijding. Dit extra budget wordt onder meer gebruikt om het leefloon van gezinshoofden vanaf 1 juli met 40 euro te verhogen. Het verhoogde leefloonbedrag voor die doelgroep vind je aan het einde van deze OCMW bijlage.

 

In naam van de mandatarissen en de personeelsleden van OCMW Zuienkerke wens ik je van harte een aangename, zonnige zomerperiode waarvan je samen met familie, buren en vrienden kunt genieten. 

 

Met vriendelijke groeten,

Noël Delaere, Voorzitter OCMW Zuienkerke

 

 


 

Werken aan OCMW woning gestart


Het huisje van het OCMW Zuienkerke in de Blankenbergse Dijk Zuid, dat vernield was door brand, is afgebroken. Binnenkort starten we met de bouw van een nieuwe woning. Als de planning van de architect en de aannemer niet door onvoorziene tegenslagen in de war gestuurd wordt, zal deze woning eind 2018 afgewerkt zijn.

 

ocmw woning2

 

ocmw huisje3