OCMW-Raad:

Het OCMW wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De leden van de raad worden verkozen door de gemeenteraadsleden. Het aantal raadsleden staat in verhouding tot het bevolkingscijfer. Het OCMW Zuienkerke telt negen raadsleden (inclusief OCMW-voorzitter).

Samenstelling OCMW-raad Zuienkerke:

- Demaecker Yves
- Demeyere Walter
- Demeulemeester Diana (ontbreekt op de foto)
- Fockedey Els
- Lagast Emmy
- Kerckhove Veronique
- Samijn Jeannine
- Vanderbeke Ludwig


 


Voorzitter:

De voorzitter wordt verkozen door een meerderheid van de raadsleden door akte van overdracht. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 maakt de OCMW-voorzitter nu ook deel uit van het College van Burgemeester en Schepenen. Indien gewenst kan er een afspraak met de OCMW-voorzitter gemaakt worden.

Noël Delaere (email: voorzitter@ocmw-zuienkerke.be )

 Secretaris:

De secretaris leidt de administratie en is hoofd van het personeel.
Inez Goderis (email: secretaris@ocmw-zuienkerke.be) Tel. 050/42 79 98

 


Gewestelijke ontvanger:

De ontvanger beheert de financiën en is verantwoordelijk voor de boekhouding.
Thomas Dufait (email: ontvanger@ocmw-zuienkerke.be) Tel. 050/43 20 50

 
Sociale dienst:

Bij de sociale dienst kun je terecht met problemen van materiële, sociale, financiële, administratieve en psychologische aard.
Mieke Matton (email: sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be)
Isabelle Vanhaecke (email:
budgetbeheer@ocmw-zuienkerke.be)
Tel. 050/42 79 98